1. Klaudia Głodek - Referent w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Konserwatorskiej, zatrudniona w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


 


2. Anna Biela – referent w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi , zatrudniona w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


 


3. Rafał Pawełek - Młodszy Referent - Ekodoradca w Referacie Ochrony Środowiska,Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych , zatrudniony w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


 


4. Monika Baron - Inspektor w Biurze Organizacyjnym, zatrudniona w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


 


5. Agata Kurpas -Staworko - Referent w Referacie Finansowym ds. Oświatowych, zatrudniona w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


 


 


 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2022-11-04 08:35:12.
Data wprowadzenia: 2022-11-04 08:35:12
Opublikowane przez: Joanna Maroszek