> Rok 2017

Rok 2017

WYKAZ OSÓB NOWO ZATRUDNIONYCH - ROK 2017


1. Aneta Russek – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych od dnia 01.02.2017r. w wyniku porozumienia między pracodawcami samorządowymi: Starostwem Powiatowym w Mikołowie a Urzędem Miejskim Orzesze


2. Mirosława Olszowska - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów od dnia 01.03.2017r. w wyniku porozumienia między pracodawcami samorządowymi: Zakładem Gospodarki Lokalowej w Mikołowie a Urzędem Miejskim Orzesze

 

Opublikowane przez: Aleksandra Pytel | Autor: Danuta Nóżka | Data wprowadzenia: 2017-04-13 11:31:29 | Data modyfikacji: 2017-04-20 10:58:23.
Data wprowadzenia: 2017-04-13 11:31:29
Data modyfikacji: 2017-04-20 10:58:23
Autor: Danuta Nóżka
Opublikowane przez: Aleksandra Pytel
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl