W roku 2018 do Urzędu Miejskiego w Orzeszu wpłynęła 1 petycja.

Petycja nr 1.
Wpływ petycji : 18.09.2018 r.
Nadawca : Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Przedmiot petycji: Sprzeciw dotyczący uruchomienia przez Polską Grupę Górniczą KWK "Bolesław Śmiały" ściany o nr 533 oraz jej eksploatacji.
Informacja o sposobie rozpatrzenia :
25.09.2018 r. - przekazano petycję Polskiej Grupie Górniczej KWK "Bolesław Śmiały" oraz Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Gliwicach.
6.12.2018r.- udzielenie odpowiedzi przez Burmistrza Miasta, po uzyskaniu informacji ze strony Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Bolesław Śmiały oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:20:58.
Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:20:58
Opublikowane przez: Joanna Maroszek