Informacja zbiorcza za rok 2017.

W roku 2017 do Urzędu Miejskiego w Orzeszu wpłynęły 3 petycje.


Petycja nr 1.
Wpływ petycji : 22.09.2017r.
Nadawca : Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Przedmiot petycji: Sprzeciw dla budowy instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych na terenie Czerwionki-Leszczyn .
Informacja o sposobie rozpatrzenia :
14.12.2017r.- wydanie decyzji administracyjnej odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację podmiotowego przedsięwzięcia.

Petycja nr 2.
Wpływ petycji : 25.09.2017r.
Nadawca : Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Przedmiot petycji: Sprzeciw dla budowy instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych na terenie Czerwionki-Leszczyn .
Informacja o sposobie rozpatrzenia :
14.12.2017r.- wydanie decyzji administracyjnej odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację podmiotowego przedsięwzięcia.


Petycja nr 3.
Wpływ petycji : 11.09.2017r.
Nadawca : Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Przedmiot petycji: Utwardzenie ulicy Orzeszkowej.
Informacja o sposobie rozpatrzenia :
26.09.2017r. - wszczęcie procedury uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-06-01 07:46:23.
Data wprowadzenia: 2018-06-01 07:46:23
Opublikowane przez: Joanna Maroszek