> Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego: „Zawiść –
miejsce przyjazne mieszkańcom”
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o temacie:

„Zawiść – miejsce przyjazne mieszkańcom„

Wykonanie pracy plastycznej ma zachęcić dzieci do pracy twórczej oraz rozwijania plastycznych zainteresowań.

szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.

 

 Konkurs organizowany jako element konsultacji społecznych w ramach projektu:

„Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”,

realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020 zawarta w dniu 27 marca 2017 roku w Cieszynie

plakat

plakat_plastyczny_konkurs

 
konkurs plastyczny - regulamin.pdf

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:22:55 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:40:40.
Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:22:55
Data modyfikacji: 2017-10-10 13:40:40
Opublikowane przez: Joanna Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl