Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 lipca 2018 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-07-11 11:08:46 | Data modyfikacji: 2018-07-11 11:09:55.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.05.2018 r., znak WOOŚ.4201.6.2017.AS3.7, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji lini kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:15:33 | Data modyfikacji: 2018-05-25 14:19:14.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Instalacja do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystania (IPSŻAL), przewidziana do realizacji w nowym Zakładzie Produkcyjnym w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-12-19 08:47:01 | Data modyfikacji: 2017-12-19 08:49:29.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Instalacja do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystania (IPSŻAL), przewidziana do realizacji w nowym Zakładzie Produkcyjnym w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-11-16 11:00:22.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18.10.2017 r., znak WOOŚ.4201.6.2017.AS2.1, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji lini kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-11-10 09:53:18.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18.10.2017 r., znak DOOŚ-DŚI.4235.2.2017.AŁ.7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-11-10 09:50:58.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 maja 2017 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-06-07 11:47:20.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 8 maja 2017 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-05-15 09:09:32.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r., znak DOOŚ-DŚII.4210.1.2017.mk.2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:34:01.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 lutego 2017 r., znak DOOŚ-DŚI.4235.2.2017.AŁ.2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:32:03.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 grudnia 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-01-19 10:24:20.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 18 listopada 2016 r., znak WOŚ.6220.4.2016, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiść".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-11-28 10:57:59.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r., znak WOOŚ.4210.5.2016.JW.13, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-11-28 10:54:01.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 października 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.40, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:47:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2016 r., znak WOOŚ.4210.5.2016.JW.10, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:44:03.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 września 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.37, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-22 11:50:19.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie domów jednorodzinnych z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 70” położonej w Orzeszu - Zawadzie, przy ul. Ptasiej.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-16 09:09:01.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.35, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-08-18 11:31:21.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2016 r., znak WOOŚ.4210.5.2016.JW.7, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-08-11 11:11:35.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Wykonanie studni wierconej SW-3 oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia zlokalizowanego na terenie szkółki leśnej Królówka” położonej w Orzeszu - Woszczycach, przy ul. Batorego 26.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-08-11 10:56:43 | Data modyfikacji: 2016-08-11 11:00:04.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej” położonej w Orzeszu, przy ul. Wiosny Ludów.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-29 09:53:15.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie domów jednorodzinnych z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 70” położonej w Orzeszu - Zawadzie, przy ul. Ptasiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-29 09:48:13.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 lipca 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.33, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-29 09:45:55.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Wykonanie studni wierconej SW-3 oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia zlokalizowanego na terenie szkółki leśnej Królówka” położonej w Orzeszu - Woszczycach, przy ul. Batorego 26.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:44:06.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie domów jednorodzinnych z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 70” położonej w Orzeszu - Zawadzie, przy ul. Ptasiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:40:06.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej” położonej w Orzeszu, przy ul. Wiosny Ludów.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:37:22.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.29, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:09:45.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.25, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-06-20 08:45:47.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 maja 2016 r., znak DOOŚ-OAI.4235.1.2016.AŁ.2, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-06-20 08:44:01.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej” położonej w Orzeszu, przy ul. Wiosny Ludów.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-05-27 11:31:27.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 maja 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.21, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-05-27 11:23:46.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa oczyszczalni ścieków w dzielnicy Zawiść w Orzeszu.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-05-17 09:46:04.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 maja 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.16, w sprawie dopuszczenia Pani Ewa Hajduk, w imieniu Zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło Miejskie w Gliwicach do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory – Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-05-17 09:43:21 | Data modyfikacji: 2016-05-17 09:44:35.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 maja 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.13,
w sprawie złożenia przez Stowarzyszenie „Zielone Orzesze” zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach odmawiające dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory – Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:23:45 | Data modyfikacji: 2016-05-09 13:24:53.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa oczyszczalni ścieków w dzielnicy Zawiść w Orzeszu.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-04-14 09:57:40.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.9, w sprawie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia „Zielone Orzesze” z siedzibą w Orzeszu do uczestniczenia na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-04-07 13:29:46.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.6, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-04-07 13:26:40.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Ekskluzywna spalarnia zwłok zwierzęcych o niskiej intensywności i małej zdolności produkcyjnej” położonej w Orzeszu, przy ul. Powstańców 7.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-02-23 10:47:04 | Data modyfikacji: 2016-03-10 09:41:39.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 lutego 2016 r., znak WOOŚ.4210.5.2016.JW.1, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-02-10 11:34:37 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:36:25.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 stycznia 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.3,  w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory – Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-01-29 10:49:27 | Data modyfikacji: 2016-01-29 10:50:14.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-01-29 10:46:31.

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 12.01.2016 r. o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, zarządzonej przez Burmistrza Miasta Orzesze obwieszczeniem ROŚiRL.620.8.2015 ROŚiRL.KW-01340/15 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10” realizowanego na działkach nr 552/4, 554/5, 555/1, 556/1, 557/79, 558/79 należących do fermy drobiu – Marian Wątor.

 Protokół

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:41:28.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, o zmianie terminu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która miała odbyć się w dniu 24 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 na dzień 12 stycznia 2016 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu, przy ul. Św. Wawrzyńca 21.


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-11-20 10:02:20.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że w dniu 24.11.2015 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu, przy ul. Św. Wawrzyńca 21 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla w/w przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-11-12 12:47:47.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że w dniu 23.09.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji dla przedmiotowej inwestycji.

Obwieszczenie

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-09-30 14:46:17 | Data modyfikacji: 2015-09-30 14:52:40.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Dokończenie budowy hali przy istniejącym tartaku” położonej w Orzeszu – Zawadzie, przy ul. Dębowej 7, że została wydana decyzja administracyjna z dnia 26.06.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00649/15 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-07-02 11:44:41.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że w dniu 09.06.2015 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o uzgodnienie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:49:06 | Data modyfikacji: 2015-06-10 14:50:40.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Dokończenie budowy hali przy istniejącym tartaku” położonej w Orzeszu – Zawadzie, przy ul. Dębowej 7, że zostało wydane postanowienie z dnia 27.05.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00499/15 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:27:32.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że zostało wydane postanowienie z dnia 17.04.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00312/15 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego, w związku z przedłożeniem przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-04-23 11:00:34.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Punkcie wytwarzania piasku żużlowego poprzez przetwarzanie (odzysk) mieszanek popiołowo – żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 313/06, 318/106, 319/106 położonych przy ul. Majakowskiego, że została wydana decyzja dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:39:41.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Dokończenie budowy hali przy istniejącym tartaku” położonej w Orzeszu – Zawadzie, przy ul. Dębowej 7.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-04-09 08:54:05.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa węzła betoniarskiego wraz z silosami w Orzeszu przy ul. Cieszyńskiej 48C na działce o numerze ewid. 1054/22”, że została wydana decyzja dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.


 


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:31:07 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:38:22.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach, że została wydana decyzja dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-03-13 08:38:00 | Data modyfikacji: 2015-03-13 08:38:33.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Punkt wytwarzania piasku żużlowego poprzez przetwarzanie (odzysk) mieszanek popiołowo – żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 313/06, 318/106, 319/106 położonych przy ul. Majakowskiego, że zostało wydane postanowienie z dnia 11.02.2015 r. Nr ROŚiRL.KW-00088/15 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-02-18 08:30:35.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa węzła betoniarskiego wraz z silosami w Orzeszu przy ul. Cieszyńskiej 48C na działce o numerze ewid. 1054/22”, że zostało wydane postanowienie z dnia 11.02.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00091/15 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-02-18 08:25:19.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji dotyczącej potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-02-18 08:18:48 | Data modyfikacji: 2015-02-18 08:21:34.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że zostało wydane postanowienie z dnia 21.01.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00042/15 w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-01-27 08:57:21.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach, że zostało wydane postanowienie z dnia 21.01.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00040/15 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-01-27 08:52:51 | Data modyfikacji: 2015-01-27 08:53:46.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach, że postanowieniem z dnia 19.01.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00025/15 uznano Pana Marka Sołtysiaka działającego w imieniu Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka, jako stronę w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-01-21 11:53:09.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania postanowienia dotyczącego potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-12-30 09:01:30.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że zostało wydane postanowienie z dnia 16.12.2014 r. nr ROŚiRL.KW-01214/14 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia realizowanego na działkach nr 552/4, 554/5, 555/1, 556/1, 557/79, 558/79 należących do fermy drobiu – Marian Wątor położonych w Orzeszu – Woszczycach przy ul. Przyjaźni.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-12-19 09:44:12.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że nadal toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:01:19.

Burmistrz Miasta Orzesze zawiadomieniem z dnia 13.11.2014 r., nr ROŚiRL.KW-01123/14 informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”. że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania postanowienia dotyczącego potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:09:38.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że została wydana decyzja z dnia 31.10.2014 r. Nr ROŚiRL.KW-01048/14 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn: „Przebudowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w Orzeszu, przy ul. Pszczyńskiej, na działkach ew. o nr 331/95, 999/93 i 1001/94” położonych w Orzeszu – Zawiści.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-11-06 08:26:23.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Utworzeniu punktu wytwarzania piasku żużlowego poprzez przetwarzanie (odzysk) mieszanek popiołowo – żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 313/06, 318/106, 319/106 położonych przy ul. Majakowskiego.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:22:05.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa węzła betoniarskiego wraz z silosami w Orzeszu przy ul. Cieszyńskiej 48C, na działce o numerze ewid. 1054/22”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:17:49 | Data modyfikacji: 2014-10-09 11:21:02.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wydane postanowienie administracyjne w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane w Orzeszu, przy ul. Pszczyńskiej, na działkach ew. o nr 331/95, 999/93 i 1001/94” położonych w Orzeszu – Zawiści.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:50:23.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-09-15 13:15:08.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że została wydana decyzja z dnia 25.08.2014 r. Nr ROŚiRL.KW-00790/14 ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego wydziału produkcyjnego W-3 o wydajności wanny szklarskiej 280-400 Mg/dobę z dogrzewem elektrycznym” w zakładzie POL-AM-PACK S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, na działkach nr 96, 106, 182/98, 184/98, 641/92 położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-08-26 09:34:38.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego wydziału produkcyjnego W-3 o wydajności wanny szklarskiej 280-400 Mg/dobę z dogrzewem elektrycznym” w zakładzie POL-AM-PACK S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, na działkach nr 96, 106, 182/98, 184/98, 641/92 położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-07-29 10:03:14.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w Orzeszu, przy ul. Pszczyńskiej, na działkach ew. o nr 331/95, 999/93 i 1001/94” położonych w Orzeszu – Zawiści.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-07-29 09:39:09.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że została wydana decyzja z dnia 14.07.2014 r. Nr ROŚiRL.KW-00639/14 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: „Eksploatacja złoża piasku prowadzonego na działkach ew. nr 451/42, 394/41, 392/41, 390/41 i 384/40” położonych w Orzeszu – Gardawicach.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-07-18 10:46:13.

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach dotycząca uchylenia decyzji Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 października 2013 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Utworzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” na działce nr 221/56 położonej w Orzeszu przy ul. Myśliwskiej.

 Informacja

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-06-05 09:09:00 | Data modyfikacji: 2014-06-05 09:10:00.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wydane postanowienie z dnia 03.06.2014 r. Nr ROŚiRL.KW-00485/14 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: „Eksploatacja złoża piasku prowadzonego na działkach ew. nr 451/42, 394/41, 392/41, 390/41 i 384/40” położonych w Orzeszu – Gardawicach.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-06-05 08:58:23 | Data modyfikacji: 2014-06-05 09:02:53.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że na wniosek inwestora zostało wydane postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa nowego wydziału produkcyjnego W-3 o wydajności wanny szklarskiej 280-400 Mg/dobę z dogrzewem elektrycznym” w zakładzie POL-AM-PACK S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, na działkach nr 96, 106, 182/98, 184/98, 641/92 położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 2.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-05-09 10:02:25 | Data modyfikacji: 2014-05-09 10:03:32.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)” na działce nr 527/138 położonej w Orzeszu przy ul. Szklarskiej.


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-04-01 11:14:17 | Data modyfikacji: 2014-04-01 11:25:11.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że na wniosek inwestora zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa nowego wydziału produkcyjnego W-3 o wydajności wanny szklarskiej 280-400 Mg/dobę z dogrzewem elektrycznym” w zakładzie POL-AM-PACK S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, na działkach nr 96, 106, 182/98, 184/98, 641/92 położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 2.


 


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-28 11:50:08 | Data modyfikacji: 2014-03-28 11:56:37.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że została wydana decyzja administracyjna z dnia 12.03.2014 r. Nr ROŚiRL.KW-00206/14 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów” na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach.


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-14 10:09:09 | Data modyfikacji: 2014-03-14 10:10:24.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że na wniosek Kopalni Piasku – Szymon Świaczny, z siedzibą w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Modrzewiowej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Eksploatacja złoża piasku prowadzonego na działkach ew. nr 451/42, 394/41, 392/41, 390/41 i 384/40” położonych w Orzeszu – Gardawicach.


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-12 09:51:13 | Data modyfikacji: 2014-03-12 09:52:27.
Data wprowadzenia: 2014-03-12 09:51:13
Data modyfikacji: 2014-03-12 09:52:27
Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel