Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej
2021-10-25 09:05:07
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania     L.p. Nr Uchwałyo przystąpieniu do sporządzenia Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwałyZałącznik graficzny Informacje dodatkowe   ...więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ulic: Gliwicka, Mikołowska oraz linią lasu - północna część miasta
2020-02-07 12:28:14
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania   L.p. Nr Uchwałyo przystąpieniu do sporządzenia Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwałyZałącznik graficzny Informacje doda  ...więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Zawadzie. Etap I
2019-07-18 13:25:38
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania   L.p. Nr Uchwałyo przystąpieniu do sporządzenia Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwałyZałącznik graficzny Informacje doda  ...więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Zazdrości (lewa str)
2019-01-21 09:29:07
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania   http://www.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=208&a=4070&n_id=5413È L.p. Nr Uchwałyo przystąpieniu do sporządzenia Obsza  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4