> Plany w trakcie opracowania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zawada (Urbasówka)
2017-10-03 13:44:55
L.p. Nr Uchwałyo przystąpieniu do sporządzenia Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwałyZałącznik graficzny Informacje dodatkowe 1. Uchwała nr XXI/255/16 z dnia 31 maja 2016r. Przystąpienie do opracowania mie  ...więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice
2017-07-24 07:56:29
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania   L.p. Nr Uchwałyo przystąpieniu do sporządzenia Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwałyZałącznik graficzny Informacje doda  ...więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)
2016-02-12 08:15:40
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania   L.p. Nr Uchwałyo przystąpieniu do sporządzenia Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwałyZałącznik graficzny Informacje doda  ...więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze wraz z sołectwami Zawiść i Gardawice (zmiany obszarowe)
2015-12-03 16:51:10
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZAKOŃCZONY   L.p. Nr Uchwałyo przystąpieniu do sporządzenia Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwałyZałącznik graficzny Informacje dodatkowe 1.   ...więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum
2015-12-03 16:49:30
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania   L.p. Nr Uchwałyo przystąpieniu do sporządzenia Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwałyZałącznik graficzny Informacje dodatkowe   ...więcej

Miejscowy plan zagospodarowania dla sołectw: Woszczyce i Królówka etap I: kopalnia piasku w sołectwie Woszczyce na granicy z Miastem Żory
2014-09-11 08:31:59
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania L.p. Nr Uchwałyo przystąpieniu do sporządzenia Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwałyZałącznik graficzny Informacje dodatkowe 1. Uch  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl