Plany w trakcie opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania dla sołectw:
Woszczyce i Królówka etap I: kopalnia piasku w
sołectwie Woszczyce na granicy z Miastem Żory

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1.
Uchwała
XXXIV/376/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 maja 2013r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka

 

Uchwała

GEOPORTAL (ORZ_19)

Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych


ROK 2017
2.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka

etap I: kopalnia piasku w sołectwie Woszczyce na granicy z Miastem Żory

Ogłoszenie ukazało się

19 września 2014r.

 Tekst ogłoszenia


Granice przystąpienia do opracowania miejscowego planu Etap I


Czas na składanie wniosków w terminie do:

13 października 2014 r.3.

Komisja urbanistyczno - architektoniczna

18 marzec 2015r.

Projekt pozytywnie zaopiniowany

4.

Prace związane ze zmianą przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w obszarze objętym procedurą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wymagana zgoda Marszałka Województwa Śląskiego oraz Ministra Środowiska)

 

 

 

grudzień 2014 - nadal

 

Projekt planu negatywnie zaopiniowany

5.

Uzgodnienia i opiniowanie projketu planu miejscowego

marzec - wrzesień 2015r.

  

xxxiv.376.13.pdf

Etap I grafika

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 08:31:59 | Data modyfikacji: 2019-03-04 12:26:10.
Data wprowadzenia: 2014-09-11 08:31:59
Data modyfikacji: 2019-03-04 12:26:10
Autor: Andrzej Szafraniec
ObowižEzuje od: 2014-09-19
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót