Plany w trakcie opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu - Zazdrości (lewa
str)

 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania

 

http://www.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=208&a=4070&n_id=5413È

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe

 

1.

Uchwała
Nr XLIX/653/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia
27.09.2018 r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową.

  Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych: 

 

2.

 

Przystąpienie do sporządzenia zmian w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

 
 
Ogłoszenie ukazało się
16.11.2018 r.
(BIP, Dziennik Zachodni,
tablice ogłoszeń w mieście i urzędzie)

 

 

Tekst ogłoszenia


Czas na składanie wniosków w terminie do:

21 grudnia 2018r.

 3.

Uzgodnienia i opiniowanie projketu planu miejscowego

wrzesień - październik 2019

 

 

4.

Podział planu na dwa etapu:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową - droga powiatowa

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową - etap 1

 
 5.

Wyłożenie do publicznego wglądu

Etap: droga powiatowa

Ogłoszenie o terminach wyłożenia

Wyłożenie w terminie:

od 25 listopada 2019 r. do 16 grudnia 2019 r

Dyskusja publiczna:

27 listopada 2019 r. w godzinach od 12:00 do 14:00

uwagi do 7 stycznia 2020 r. 

6.

Uchwalenie etap: droga powiatowa

Uchwała nr XVI/177/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 stycznia 2020r

Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2020 poz.1174 Ogłoszony: 06.02.2020

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego ulicami Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową - droga powiatowa

obowiązuje od 7 marca 2020 r.

7.

Uzgodnienia - etap 1

Procedura uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne

luty - w trakcie

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:29:07 | Data modyfikacji: 2020-04-06 10:32:10.
Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:29:07
Data modyfikacji: 2020-04-06 10:32:10
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót