Plany w trakcie opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń

 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania

 

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe

 

1.

Uchwała
Nr L/665/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia
18.10.2018 r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń

  Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych: 

 

2.

 

Przystąpienie do sporządzenia zmian w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

 
 
Ogłoszenie ukazało się
9 listopada 2018 r.
(BIP, Dziennik Zachodni,
tablice ogłoszeń w mieście i urzędzie)

 

 

 tekst ogłoszenia


Czas na składanie wniosków w terminie do:

14 grudnia 2018r.

 3.

Uzgodnienia i opiniowanie projketu planu miejscowego

od 03.07.2019 - nadal

 

 

 4.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

 
5.

Ponowne wyłożenie projektu do publicznego wglądu

 
Wyłożenie 17 lutego 2020 r. do 09 marca 2020 r.
Dyskusja publiczna: 4 marca 2020 r. o godz. 16:00
uwagi do 30 marca 2020 r.

 

 6.

Uchwala w sprawie miejscowego planu skierowana do uchwalenia:
komisja Rady Miejskiej 20.04.2020 r.
sesja Rady Miejskiej 21.04.2020 r.

Uchwała Nr XVIII/203/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21.04.2020 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.14.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 28 maja 2020 r. stwierdzające nieważność całości

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:46:54 | Data modyfikacji: 2020-06-03 10:12:12.
Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:46:54
Data modyfikacji: 2020-06-03 10:12:12
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót