Plany w trakcie opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń

 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania

 

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe

 

1.

Uchwała
Nr L/665/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia
18.10.2018 r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń

  Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych: 

 

2.

 

Przystąpienie do sporządzenia zmian w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

 
 
Ogłoszenie ukazało się
9 listopada 2018 r.
(BIP, Dziennik Zachodni,
tablice ogłoszeń w mieście i urzędzie)

 

 

 tekst ogłoszenia


Czas na składanie wniosków w terminie do:

14 grudnia 2018r.

 3.

Uzgodnienia i opiniowanie projketu planu miejscowego

od 03.07.2019 - nadal

 

 

 

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:46:54 | Data modyfikacji: 2019-10-11 11:33:03.
Data wprowadzenia: 2019-01-10 08:46:54
Data modyfikacji: 2019-10-11 11:33:03
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót