Plany w trakcie opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa
Mościska i części sołectwa Gardawice

 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania

 

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe

 

1.

Uchwała
Nr XXX/339/17
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia
16 lutego 2017 r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice

 Uchwała Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych: 

 

2.

 

Zawiadomienie o przystapieniu do opracowania mpzp

 
 
Ogłoszenie ukazało się
21 lipca 2017r.
(BIP, Dziennik Zachodni,
tablice ogłoszeń w mieście i urzędzie)

 

 

Ogłoszenie 


Czas na składanie wniosków w terminie do:

29 września 2017r.

  

3.

 Uzgodnienia i opiniowanie projketu planu miejscowego

 

styczeń 2019 r. - lipiec 2019r.
  

4.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

lipiec 2019 r. - wrzesień 2019r.
upublicznienie projektu:
od 26.07.2019 r. do 20.08.2019 r
Dyskusja publiczna: 08.08.2019 r.  godz. 15:00
Ogłoszenie

Termin skladania uwag: do 04.09.2019r.

 5.

Ponowne wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

październik - listopad
2019 r.
Ogłoszenie

 Termin skladania uwag do:

8.11.2019r.

6.

Uchwalenie

Uchwala w sprawie miejscowego planu skierowana do uchwalenia:
komisja  Rady Miejskiej 27.11.2019 r.
sesja Rady Miejskiej 28.11.2019 r.

 Uchwała Nr XIV/144/19 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 28.11.2019 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.8593 Ogłoszony: 10.12.2019

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-07-24 07:56:29 | Data modyfikacji: 2019-12-11 09:25:21.
Data wprowadzenia: 2017-07-24 07:56:29
Data modyfikacji: 2019-12-11 09:25:21
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót