Plany w trakcie opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta Orzesze - centrum

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania

 

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1.
Uchwała
Nr XIV/166/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia
26 listopada 2015r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum


Uchwała
Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych:

grudzień 2019r.

2.
Przystąpienie do sporządzenia zmian w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

Ogłoszenie ukazało się

4 grudnia 2015r.

 


Ogłoszenie


Czas na składanie wniosków w terminie do:

15 stycznia 2016r.

 3.

Uzgodnienia i opiniowanie projketu planu miejscowego

 

listopad - nadal

wniosek leśny w trakcie procedowania

  Projekt planu pozytywnie zaopiniowany

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2015-12-03 16:49:30 | Data modyfikacji: 2019-03-04 12:28:30.
Data wprowadzenia: 2015-12-03 16:49:30
Data modyfikacji: 2019-03-04 12:28:30
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót