Plany w trakcie opracowania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta Orzesze - centrum

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania

 

 

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1.
Uchwała
Nr XIV/166/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia
26 listopada 2015r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum


Uchwała
Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych:

grudzień 2019r.

2.
Przystąpienie do sporządzenia zmian w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

Ogłoszenie ukazało się

4 grudnia 2015r.

 


Ogłoszenie


Czas na składanie wniosków w terminie do:

15 stycznia 2016r.

 3.

Uzgodnienia i opiniowanie projketu planu miejscowego

 

listopad - styczeń 2020

 

  Projekt planu pozytywnie zaopiniowany

4.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Treść ogłoszenia

Wyłożenie od 17.02.2020 r. do 09.03.2020 r.Dyskusja publiczna: 2 marca 2020 r godz. 15:00

uwagi do 30 marca 2020 r.

 

Podział procedury sporządzenia miejscowego planu na dwa etapy

5.

Etap I:

Uchwala w sprawie miejscowego planu skierowana do uchwalenia:
komisja Rady Miejskiej 20.04.2020 r.
sesja Rady Miejskiej 21.04.2020 r.

Uchwała Nr XVIII/204/20 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21.04.2020 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.13.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 28 maja 2020 r. stwierdzające nieważność całości

6.

Etap I:

Uchwala w sprawie miejscowego planu skierowana do uchwalenia:
komisja Rady Miejskiej 27.05.2020 r.
sesja Rady Miejskiej 28.05.2020 r.

Uchwała Nr XIX/228/20 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 28.05.2020 r.

Dz.Urz.2020.4458 z dn. 04.06.2020 r.

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2015-12-03 16:49:30 | Data modyfikacji: 2020-06-04 16:50:18.
Data wprowadzenia: 2015-12-03 16:49:30
Data modyfikacji: 2020-06-04 16:50:18
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót