Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dnia 19 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Orzesze - bezczynność w kwestii realizacji prawomocnej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 09:08:08.
Komisja Rewizyjna

Dnia 19 maja 2022r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:
1. Ocena realizacji budżetu i przedłożenie wniosku w sprawie absolutorium.
2. Kontrola wydatków poniesionych z związku usuwaniem usterek przy realizacji inwestycji budowy przedszkola w Jaśkowicach.

 

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Grzegorz Kaczmarczyk | Data wprowadzenia: 2022-05-13 07:55:46 | Data modyfikacji: 2022-05-13 09:04:01.
Komisja Rozwoju Miasta

Dnia 12 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta.

Tematyka posiedzenia:
1. Bezpieczeństwo w mieście – spotkanie z przedstawicielami Policji i OSP.
2. Zarządzanie kryzysowe w mieście.
3. Informacja o stanie technicznym i użytkowym infrastruktury sportowej ogólnodostępnej na terenie gminy.
4. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:57:37.
Komisja Rewizyjna

Dnia 05 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:
1. Kontrola wydatków środków pozyskanych z UE.
2. Kontrola dotychczasowych prac związanych z centrum przesiadkowym.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Grzegorz Kaczmarczyk | Data wprowadzenia: 2022-04-28 14:10:24.
XLII Sesja

Dnia 28 kwietnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Orzesze odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej Orzesze. Porządek obrad w załączniku.

Porządek obrad

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Jan Mach | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:10:41.
Komisja Budżetu

Dnia 26 kwietnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdania z realizacji za 2021r. Gminnych Programów: Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej Orzesze.
3. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Krzysztof Giel | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:09:50.
Komisja Rozwoju Miasta

Dnia 07 kwietnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta.

Tematyka posiedzenia:
1. Podsumowanie realizacji remontów dróg w nawiązaniu do przyjętego przez komisję planu w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych - drogi gminne i wewnętrzne 2021-2022
a) omówienie sprawy zgłaszanej przez mieszkańców ul.Stanisława Lema.
2. Podsumowanie gospodarki odpadami w roku 2021.
3. Rozwój bezpłatnej komunikacji w mieście w kontekście budowy Centrum Przesiadkowego.
4. Sprawy bieżące.

 

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:45:17.
XLI Sesja

Dnia 17 marca 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Orzesze odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej Orzesze. Porządek obrad w załączniku.

Porządek obrad

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Jan Mach | Data wprowadzenia: 2022-03-11 08:45:19.
Komisja Budżetu

Dnia 15 marca 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Tematyka posiedzenia:
1. Zadania inwestycyjne i remontowe zaplanowane na rok 2022 w placówkach oświatowych.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej.
3. Analiza realizacji funduszu sołeckiego za rok 2021.
4. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Krzysztof Giel | Data wprowadzenia: 2022-03-11 08:43:56.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dnia 09 marca 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Orzesze - bezczynność w kwestii realizacji prawomocnej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2. Informacja na temat złożonej skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu - metody wychowawcze stosowane w placówce oraz traktowanie dziecka.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2022-03-03 09:28:09.
Komisja Rewizyjna

Dnia 03 marca 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:
1. Kontrola wydatków Miejskiego Żłobka w Orzeszu.
2. Sprawy bieżące.

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Grzegorz Kaczmarczyk | Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:05:14.
XL Sesja

Dnia 24 lutego 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Orzesze odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej Orzesze. Porządek obrad w załączniku.

Porządek obrad

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2022-02-18 11:05:38.
Komisja Budżetu

Dnia 22 lutego 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej Orzesze.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej Miasta Orzesze.
3. Sprawy bieżące.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Krzysztof Giel | Data wprowadzenia: 2022-02-18 11:03:37 | Data modyfikacji: 2022-02-18 11:06:01.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dnia 17 lutego 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta w związku z prowadzoną sprawą administracyjną dotyczącą nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub przywrócenia stanu poprzedniego w związku ze zmianą stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
2. Informacja na temat przeprowadzonego w budynku komunalnym przy ul.Ulbrycha 1B gwarancyjnego przeglądu budowlanego wraz z przeglądem lokali mieszkalnych.
3. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2022-02-11 12:50:27.
Komisja Rozwoju Miasta

Dnia 10 lutego 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta.

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawa opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzeszu.
2. Podsumowanie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za rok 2021 oraz działalności towarzystw i zespołów śpiewaczych działających przy MOK.
3. Podsumowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2021.
4. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2022-02-04 13:21:25.
Komisja Rewizyjna

Dnia 03 lutego 2022r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Tematyka posiedzenia:
1. Kontrola akcji zima 2020/2021.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji za II-gie półrocze 2021 roku.
3. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Grzegorz Kaczmarczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-27 14:26:35.
XXXIX Sesja

Dnia 27 stycznia 2022r. o godz. 15.00 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej Orzesze. Porządek obrad w załączniku.

UWAGA:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną obrady zostaną przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym posiedzeniu proszeni są o kontakt telefoniczny z Biurem Rady Miejskiej.
Telefony: 323248825 lub 667925705

XXXIX Sesja Rady Miejskiej Orzesze.pdf

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Jan Mach | Data wprowadzenia: 2022-01-21 11:32:34 | Data modyfikacji: 2022-01-24 12:04:10.
Komisja Budżetu

Dnia 25 stycznia 2022r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej Orzesze.
2. Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2022.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy za II półrocze 2021 roku.
4. Sprawy bieżące.

UWAGA:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną obrady zostaną przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Krzysztof Giel | Data wprowadzenia: 2022-01-21 11:28:03 | Data modyfikacji: 2022-01-24 12:03:04.
Komisja Rozwoju Miasta

Dnia 13 stycznia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta.

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawa opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzeszu.
2. Omówienie wariantów przebiegu tras CPK.
3. Plan pracy Komisji Rozwoju Miasta na rok 2022.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu z działalności w II półroczu 2021r.
5. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:18:32.

Zobacz:
 Rok 2022 .  Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:18:32
Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek
ObowižEzuje od: 2022-01-05
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek