KONKURS OFERT
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU
NABYCIA OBLIGACJI MIASTA ORZESZE

 

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXII/260/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn, zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Orzesze.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Orzesze, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Miasta odnajdą Państwo na stronie internetowej http://bip.orzesze.pl/index.php?id=915.

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Orzesze.

Informacja o wyniku konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Opinia RIO o możliwości wykupu przez Miasto Orzesze obligacji komunalnych

Pakiet informacyjny

Odpowiedź na pytania z dnia 28.08.2020 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 13.08.2020 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 17.08.2020 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 24.08.2020 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 24.08.2020 r. II

Formularz ofertowy

Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 28.08.2020 r.

Informacja o udziałach, poręczeniach

Informacja o zadłużeniu miasta

Opinia RIO projekt WPF 2020-2040

Opinia RIO deficyt budżet 2020

Opinia RIO deficyt projekt budżet 2020

Opinia RIO dług WPF 2020-2040

Opinia RIO projekt budżetu 2020

Opinia RIO sprawozdanie 2017

Opinia RIO sprawozdanie 2018

Opinia RIO sprawozdanie 2019

Rb 27S 2017

Rb 27S 2018

Rb 27S 2019

Rb 27S II kw 2020

Rb 28S 2017

Rb 28S 2018

Rb 28S 2019

Rb 28S II kw 2020

Rb N 2017

Rb N 2018

Rb N 2019

Rb N II kw 2020

Rb NDS 2017

Rb NDS 2018

Rb NDS 2019

Rb NDS II kw 2020

Rb Z 2017

Rb Z 2018

Rb Z 2019

Rb Z II kw 2020

Sprawozdanie roczne jst 2018 i mienie

Sprawozdanie roczne jst 2019 i mienie

Uchwała budżet 2020 ost. zmiana

Uchwała budżetowa 2020

Uchwała emisja obligacji

Uchwała WPF 2020-2040 ost. zmiana

Uchwała WPF lata 2020-2040

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2020-08-12 13:45:48.
Data wprowadzenia: 2020-08-12 13:45:48
Opublikowane przez: Michał Nowak