Rok 2020

Protokół konsultacji Nr 6/2020

Protokół konsultacji z dnia 28.05.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:13:53.
Protokół konsultacji Nr 5/2020

Protokół konsultacji z dnia 21.05.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-05-21 10:57:35.
Konsultacje Nr 6/2020

Zarządzenie Nr VIII/93/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-05-20 08:06:34.
Konsultacje Nr 5/2020

Zarządzenie Nr VIII/92/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze na lata 2019-2022 z perspektywą do 2025 roku

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-05-13 09:34:38.
Protokół konsultacji Nr 4/2020

Protokół konsultacji z dnia 21.04.2020r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-04-21 09:22:50 | Data modyfikacji: 2020-04-21 09:24:13.
Konsultacje Nr 4/2020

Zarządzenie Nr VIII/80/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzesze na lata 2020-2032”

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-04-14 08:12:24.
Protokół konsultacji Nr 3/2020

Protokół konsultacji z dnia 27.02.2020r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:22:56 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:23:30.
Protokół konsultacji Nr 2/2020

Protokół konsultacji z dnia 27.02.2020r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:17:34 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:23:50.
Konsultacje Nr 3/2020

Zarządzenie Nr VIII/38/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2020

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-20 09:18:55 | Data modyfikacji: 2020-02-20 09:21:52.
Konsultacje Nr 2 /2020

Zarządzenie Nr VIII/35/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze"

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-19 08:58:00 | Data modyfikacji: 2020-02-19 09:00:40.
Protokół konsultacji Nr 1/2020

Protokół konsultacji z dnia 30.01.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-01-30 09:15:33.
Konsultacje Nr 1/2020

Zarządzenie Nr VIII/18/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Orzesze na lata 2020-2024

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowyc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-01-22 14:46:47.
Data wprowadzenia: 2020-01-22 14:46:47
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska