Nabór na wolne stanowisko urzędnicze z podziałem pracy: 1. w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - 1/2 etatu, 2. w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych 1/2 etatu
2019-04-15 07:48:55
Burmistrz Miasta Orzesze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze z podziałem pracy:1. w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - 1/2 etatu, 2. w Wydziale Ro  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego Orzesze
2019-03-06 09:39:17
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego Orzesze Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko za  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze
2019-03-05 08:56:31
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana Pani Izabela Grzesiak zam. Orzesze   ...więcej

Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach
2019-02-22 09:33:30
Burmistrz Miasta Orzesze ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach, ul. Norwida 2.  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze
2019-02-08 08:46:16
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Konkursowa stwierdziła, że ogółem wpłynęły 2 oferty, z czego jedna nie spełniała wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu. Z osobą spełniającą wymogi formalne przeprowadzono rozmowę kwalifika  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5