2018

L.p. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia petycji Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwienia petycji
1. Wyłączenie jawności w zwiazku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach  Skan petycji Sprzeciw dotyczący uruchomienia przez Polską Grupę Górniczą KWK "Bolesław Śmiały" ściany o nr 533 oraz jej eksploatacji. 18.09.2018 r. Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Pismem z dnia 25.09.2018 r. przekazano przedmiotową petycję Polskiej Grupie Górniczej KWK "Bolesław Śmiały" oraz Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Gliwicach.  
 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-09-26 14:06:38 | Data modyfikacji: 2018-09-26 14:09:46.
Data wprowadzenia: 2018-09-26 14:06:38
Data modyfikacji: 2018-09-26 14:09:46
Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel