orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Rok 2017 strona główna 

Rok 2017

Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego dotyczące
wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla inwestycji
"przebudowa ciągu drogowego nr 5314 S Powiat
Mikołowski".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Starosty Monika Piórecka-Karolak | Data wprowadzenia: 2017-09-18 09:50:32 | Data modyfikacji: 2017-09-18 09:52:49.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne,
dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą: "Budowa tłoczni ścieków na terenie
oczyszczalni ścieków Orzesze- Śródmieście..."

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Burmistrz Miasta Łaziska Górne - Aleksander Wyra | Data wprowadzenia: 2017-08-24 16:21:37 | Data modyfikacji: 2017-09-18 09:52:49.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr
IFXIII.7820.23.2017 z dnia 28 lipca 2017 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego - Bożena Goldamer-Kapała | Data wprowadzenia: 2017-08-07 15:17:42 | Data modyfikacji: 2017-09-18 09:52:49.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr
IFXIII.7820.23.2017 w sprawie wniosku o
zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla inwestycji pn: "Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy
granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląski
(A-1) - Rybnik"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:03:28 | Data modyfikacji: 2017-09-18 09:52:49.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinki pomiędzy
granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska
(A-1)- Rybnik".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego - Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:03:57 | Data modyfikacji: 2017-09-18 09:52:49.
Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:03:57
Autor: Z up. Wojewody Śląskiego - Joanna Lanczek
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl