I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Gliwickiej

wynik I przetargu - ul. Gliwicka działki nr 636/151 i 632/153

 I przetarg ul. Gliwicka - działka nr 636-151 i 632-153.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 08:27:14.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Jesionki-Klonowa

wynik II przetargu - ul. Jesionki-Klonowa działki nr 473/62 i 311/62

 II przetarg ul. Jesionki - Klonowa działki nr 473-62 i 311-62.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:14:53.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kopaniny

wynik I przetargu - ul. Kopaniny działka nr 650/11

 I przetarg ul. Kopaniny - działka nr 650-11.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2022-03-18 09:34:48.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kopaniny

wynik I przetargu - ul. Kopaniny działki nr 651/11 i 652/11

 I przetarg ul. Kopaniny - działka nr 651-11 i 652-11.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2022-03-18 09:34:00.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kopaniny

wynik I przetargu - ul. Kopaniny działki nr 648/11 i 649/11

 I przetarg ul. Kopaniny - działka nr 648-11 i 649-11.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2022-03-18 09:32:32.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Łąkowej

wynik I przetargu - ul. Łąkowa działka nr 719/47

 I przetarg ul. Łąkowa działka nr 719-47.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2022-02-11 10:50:02.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Dolnej

wynik II przetargu - ul. Dolna działka nr 1207/244

 II przetarg ul. Dolna działka nr 1207-244.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2022-02-11 10:48:17.
I przetarg ustny nieogranczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wincentego Witosa

wynik I przetargu - ul. Wincentego Witosa - działka nr 1631/79

 I przetarg ul. Wincentego Witosa - działka 1631-79.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2022-01-21 09:57:27.
I przetarg ustny nieogranczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
Wincentego Witosa

I przetarg - ul. Wincentego Witosa - działka nr 1631/79

Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Wincentego Witosa działka nr 1631-79

wynik I przetargu - ul. Wincentego Witosa działka nr 1620/79

 I przetarg - ul. Wincentego Witosa - działka nr 1620-79.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2021-12-17 08:14:36.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Św.
Wawrzyńca

wynik I przetargu: ul. Św. Wawrzyńca - działka nr 424/7

 I przetarg - ul. Św. Wawrzyńca działka nr 424-7..pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2021-10-01 08:16:54.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Dolnej

wynik I przetargu: ul. Dolna działka nr 1207/244

 I przetarg - ul. Dolna działka nr 1207-244..pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2021-10-01 08:15:47.
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Cegielnianej

lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym

wynik I przetargu - ul. Cegielniana działka nr 1246/83

 I przetarg - ul. Cegielniana działka nr 1246-83..pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2021-10-01 08:14:41 | Data modyfikacji: 2021-10-01 08:28:50.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Jesionki-Klonowej

wynik I przetargu - ul. Jesionki - Klonowa działka nr 473/62 i 311/62

 I przetarg - ul. Jesionki-Klonowa działka nr 473-62 i 311-62..pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2021-10-01 08:12:43.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Zgońskiej

wynik I przetargu - ul. Zgońska działka 442/19

 I przetarg - ul. Zgońska działka nr 442-19.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2021-08-02 08:37:02.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
Zgońskiej

I przetarg - ul. Zgońska działka nr 443-19

I przetarg - ul. Zgońska działka nr 444-19

wynik I przetargu - ul. Zgońska działka nr 441/19

wynik I przetargu - ul. Zgońska działka nr 444/19

wynik I przetargu - ul. Zgońska działka nr 443/19

 I przetarg - ul. Zgońska działka nr 441-19.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2021-07-30 08:02:13.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Rybnickiej

wynik I przetargu - ul. Rybnicka działka nr 693/176

 I przetarg - ul. Rybnicka - działka nr 693-176.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2021-06-25 07:41:46.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Dolnej

I przetarg ul. Dolna działka nr 1197/244

wynik I przetargu - ul. Dolna działka nr 1197/244

 

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2021-06-18 07:43:37 | Data modyfikacji: 2021-06-25 07:42:19.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Dolnej

wynik I przetargu - ul. Dolna działka nr 1173-244

 I przetarg - ul. Dolna - działka nr 1173-244.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2021-06-18 07:42:57.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Dolnej

wynik I przetargu - 1208/244

 I przetarg - ul. Dolna działka nr 1208-244.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2020-12-18 07:49:09.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Dolnej

wynik I przetargu - 1207/244

 I przetarg - ul. Dolna działka nr 1207-244.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2020-12-18 07:47:04.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Modrzewiowej

wynik I przetargu - ul. Modrzewiowa działka nr 100/44

 I przetarg - ul. Modrzewiowa działka nr 100-44.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:55:10.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Stanisława Wyspiańskiego

wynik I przetargu - ul. Stanisława Wyspiańskiego działka nr 1001/2

 I przetarg - ul. Stanisława Wyspiańskiego działka nr 1001-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2020-10-02 07:59:02.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu pomiędzy ul.
Wiosenną-Świętojańską

wynik I przetargu - rejon pomiędzy ul. Wiosenną - Świętojańską działka nr 1008/74

 I przetarg - rejon pomiędzy ul. Wiosenną-Świętojańską działka nr 1008-74.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2020-10-02 07:56:54.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Św.
Wawrzyńca

wynik I przetargu - ul. Św. Wawrzyńca działka nr 424/7

 I przetarg - ul. Św. Wawrzyńca działka nr 424-7.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2020-09-11 07:47:34.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Stanisława Wyspiańskiego

Informacja o odwołaniu przetargów.pdf

 I przetarg - ul. Stanisława Wyspiańskiego - działka nr 1001-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 09:09:29.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Św.
Wawrzyńca

Informacja o odwołaniu przetargów.pdf

 I przetarg - ul. Św. Wawrzyńca - działka nr 424-7.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 09:07:22.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu pomiędzy ul.
Wiosenną-Świętojańską

Informacja o odwołaniu przetargów

 I przetarg - rejon pomiędzy ul. Wiosenną-Świętojańską - działka nr 1008-74.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 09:05:03.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości połozonej w Orzeszu przy ul.
W.Łokietka, stanowiącej własność Gminy
Orzesze

III przetargt - ul. W. Łokietka - działka nr 340-19 i 342-19

wynik III przetargu - ul. W. Łokietka - działki nr 340/19 i 342/19

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-08-30 08:17:34 | Data modyfikacji: 2019-08-30 08:18:05.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości połozonej w Orzeszu przy ul.
W.Łokietka i Kazimierza Wielkiego, stanowiącej
własność Gminy Orzesze

III przetarg - ul. W. Łokietka działka nr 603/18 i 614/19 oraz ul. Kazimierza Wielkiego - działka nr 610/18

wynik III przetargu - ul. W. Łokietka - działki nr 603/18 i 614/19

 wynik III przetargu - ul. Kazimierza Wielkiego - działka nr 610-18.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2019-08-30 08:14:59 | Data modyfikacji: 2019-10-11 11:13:18.
I przetargustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości połozonej w Orzeszu przy ul.
Dolnej, stanowiącej własność Gminy Orzesze,
działka nr 1208/244

I przetarg - ul. Dolna - działka nr 1208/244

 wynik I przetargu - ul. Dolna działka nr 1208-244.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2019-08-30 08:02:36 | Data modyfikacji: 2019-10-11 11:06:10.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości połozonej w Orzeszu przy ul.
Dolnej, stanowiącej własność Gminy Orzesze -
działka nr 1207/244

I przetarg - ul. Dolna - działka nr 1207-244

 wynik I przetargu - ul. Dolna działka nr 1207-244.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2019-08-30 07:59:48 | Data modyfikacji: 2019-10-11 11:03:34.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Biedronek

wynik I przetargu - ul. Biedronek - działka nr 440/56

 I przetarg - ul. Biedronek - działka nr 440-56.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 08:29:32.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul. W.
Łokietka oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego

wynik II przetargu - ul. W. Łokietka - działka nr 603/18 i 614/19

wynik II przetargu - ul. Kazimierza Wielkiego - działka nr 610/18

 II przetarg - ul. W. Łokietka - działki nr 603-18 i 614-19 oraz ul. Kazimierza Wielkiego - działka nr 610-18..pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:07:12.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. W.
Łokietka

wynik II przetargu - ul. W. Łokietka - działka nr 340/19 i 342/19

 II przetarg - ul. W. Łokietka - działka nr 340-19 i 342-19..pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:03:49.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Orzeszkowej

wynik I przetargu - ul. Orzeszkowej - działka nr 345/19

 I przetarg - ul. Orzeszkowej - działka nr 345-19.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:00:17.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wincentego Witosa

wynik I przetargu - ul. Wincentego Witosa - działka nr 1630/79

 I przetarg - ul. Wincentego Witosa - działka nr 1630-79.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:58:10.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wincentego Witosa

wynik I przetargu - ul. Wincentego Witosa - działka nr 1619/79

 I przetarg - ul. Wincentego Witosa - działka nr 1619-79.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:56:19.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. W.
Łokietka i Kazimierza Wielkiego

I przetarg - ul. W. Łokietka - działka nr 603-18 i 614-19 oraz ul. Kazimierza Wielkiego - działka nr 610-18.pdf

wynik I przetargu - ul. W. Łokietka - działki nr 603/18 i 614/19

wynik I przetargu - ul. Kazimierza Wielkiego - działka nr 610/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Potysz | Data wprowadzenia: 2019-02-08 08:34:43.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. W.
Łokietka - działka nr 340/19 i 342/19

I przetarg - ul. W. Łokietka - działka nr 340_19 i 342_19.pdf

wynik I przetargu - ul. W. Łokietka - działki nr 340/19 i 342/19

 

Opublikowane przez: Grzegorz Potysz | Data wprowadzenia: 2019-02-08 08:27:01.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Orzeszkowej

wynik I przetargu - ul. Orzeszkowej - działki nr 341/19 i 343/19

 I przetarg - ul. Orzeszkowej - działka nr 341-19 i 343-19.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2018-07-27 08:57:51.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. W.
Łokietka

wynik II przetargu - ul. W. Łokietka - działki nr 340/19 i 342/19

 II przetarg - ul. W. Łokietka - działka nr 340-19 i 342-19.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2018-07-27 08:56:25.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Dolnej

wynik I przetargu - ul. Dolna - działka nr 1210/244

 I przetarg - ul. Dolna - działka nr 1210-244.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2018-07-27 08:51:15.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul. J.
Wybickiego

I przetarg - ul. J. Wybickiego - działka nr 1614/77

I przetarg - ul. J. Wybickiego - działka nr 1615/77

wynik I przetargu - ul. J. Wybickiego - działka nr 1613/77

wynik I przetargu - ul. J. Wybickiego - działka nr 1614/77

wynik I przetargu - ul. J. Wybickiego - działka nr 1615/77

 I przetarg - ul. J. Wybickiego - działka nr 1613-77.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2018-07-27 08:42:49.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Ks.
Henryka Bednarczyka - działka nr 1614/47

wynik II przetargu - ul. Ks. Henryka Bednarczyka - działka nr 1614/47

 II przetarg - sprzedaż - ul. Ks. Henryka Bednarczyka - działka nr 1614-47.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 11:03:18 | Data modyfikacji: 2018-06-15 11:04:26.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Ramży - działka nr 1457/102

wynik I przetargu - ul. Ramży - działka nr 1457/102

 I przetarg - ul. Ramży - działka nr 1457-102.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:33:09.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. W.
Łokietka - działka nr 340/19 i 342/19

wynik I przetargu - ul. W. Łokietka - działka nr 340/19 i 342/19

 I przetarg - ul. W. Łokietka - działka nr 340-19 i 342-19.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:43:15 | Data modyfikacji: 2018-06-15 10:56:35.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
Stanisława Wyspiańskiego - działki nr 1000/2,
1001/2

wynik I przetargu - sprzedaż - ul. Stanisława Wyspiańskiego - działka nr 1000/2

wynik I przetargu - sprzedaż - ul. Stanisława Wyspiańskiego - działka nr 1001/2

 I przetarg - ul. Stanisława Wyspiańskiego - działki nr 1000-2, 1001-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:41:00.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Ks.
Bednarczyka - działka nr 1614/47

wynik I przetargu - sprzedaż - ul. Ks. Bednarczyka - działka nr 1614/47

 I przetarg - ul. Ks. Bednarczyka - działka nr 1614-47.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:38:43 | Data modyfikacji: 2018-04-27 08:44:17.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Dolnej - działka nr 1174/244 i 1175/244

wynik III przetargu - sprzedaż ul. Dolna - działki 1174/244 i 1175/244

 III przetarg - sprzedaż ul. Dolna - działka nr 1174-244 i 1175-244.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-09-29 09:14:45.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Łącznej - działka nr 69

wynik II przetargu - sprzedaż ul. Łączna - działka nr 69

 II przetarg - sprzedaż ul. Łączna - działka nr 69.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-07-28 08:09:27.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kwiatowej - działka nr 887/100

wynik I przetargu - sprzedaż ul. Kwiatowa - działka nr 887/100

 I przetarg - sprzedaż - ul. Kwiatowa - działka nr 887-100.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-06-02 08:02:11.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Łącznej - działka nr 69

wynik I przetargu - sprzedaż ul. Łączna - działka nr 69

 I przetarg - sprzedaż - ul. Łączna - działka nr 69.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-06-02 08:00:05 | Data modyfikacji: 2017-06-02 08:03:06.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Żorskiej - działka nr 654/47

wynik I przetargu - sprzedaż ul. Żorska - działka nr 654/47

 I przetarg - sprzedaż - ul. Żorska - działka nr 654-47.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-06-02 07:58:22.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kazimierza Wielkiego - działka nr 607/18

wynik II przetargu - sprzedaż ul. Kazimierza Wielkiego - działka nr 607/18

 II przetarg - sprzedaż - ul. Kazimierza Wielkiego - działka nr 607-18.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:33:50.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
Dolnej - działka nr 1174/244 i 1175/244 oraz
1176/244 i 1177/244

wynik II przetargu - sprzedaż ul. Dolna - działki nr 1176/244 i 1177/244

wynik II przetargu - sprzedaż ul. Dolna - działki nr 1174/244 i 1175/244

 II przetarg - sprzedaż - ul. Dona - działki nr 1174-244 i 1175-244 oraz 1176-244 i 1177-244.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:31:20.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Armii Ludowej - działka nr 1457/102

wynik II przetargu - sprzedaż ul. Armii Ludowej - działka nr 1457/102

 II przetarg - sprzedaż - ul. Armii Ludowej - działka nr 1457-102.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:27:39.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Gliwickiej - działki nr 638/148 i 627/147

wynik I przetargu - ul. Gliwicka - działki nr 638/148 i 627/147

 I przetarg - sprzedaż - ul. Gliwicka - działki nr 638-148 i 627-147.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-03-17 08:23:16.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Gliwickiej - działki nr 636/151 i 632/153

wynik I przetargu - ul. Gliwicka - działki 636/151 i 632/153

 I przetarg - sprzedaż - ul. Gliwicka - działki nr 636-151 i 632-153.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-03-17 08:21:30.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wiosny Ludów - działka nr 855/2

wynik II przetargu - ul. Wiosny Ludów działka nr 855/2

 II przetarg - sprzedaż - ul. Wiosny Ludów - działka nr 855-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-03-17 08:15:57.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Matejki - działka nr 962/2

wynik I przetargu - ul. Matejki - działka nr 962/2

 I przetarg - sprzedaż - ul. Matejki - działka nr 962-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-01-27 08:06:49.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Św.
Wawrzyńca - działka nr 455/1

wynik I przetargu - ul. Św. Wawrzyńca - działka nr 455/1

 I przetarg - sprzedaż - ul. Św. Wawrzyńca - działka nr 455-1.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-01-27 08:05:05.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Armii Ludowej - działka nr 1457/102

wynik I przetargu - ul. Armii Ludowej - działka nr 1457/102

 I przetarg - sprzedaż - ul. Armii Ludowej - działka nr 1457-102.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-01-27 08:03:23.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Biedronek - działka nr 315/56

wynik I przetargu - ul. Biedronek - działka nr 315/56

 I przetarg - sprzedaż - ul. Biedronek - działka nr 315-56.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-01-27 08:01:12.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Mikołowskiej - działka nr 1196/12

wynik I przetargu - ul. Mikołowska - działka nr 1196/12

 I przetarg - sprzedaż - ul. Mikołowska - działka nr 1196-12.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-01-27 07:58:15.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kazimierza Wielkiego - działka nr 607/18

wynik I przetargu - ul. Kazimierza Wielkiego - działka nr 607/18

 I przetarg - sprzedaż - ul. ul. Kazimierza Wielkiego - działka nr 607-18.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-01-20 07:54:29.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. W.
Łokietka - działka nr 606/18 i 617/19

wynik I przetargu - ul. W. Łokietka - działka nr 606/18 i 617/19

 I przetarg - sprzedaż - ul. W. Łokietka - działka nr 606-18 i 617-19.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-01-20 07:52:15.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
Dolnej - działka nr 1174/244 i 1175/244 oraz
1176/244 i 1177/244

wynik I przetargu - ul. Dolna działka nr 1174/244 i 1175/244 oraz 1176/244 i 1177/244

 I przetarg - sprzedaż - ul. Dolna - działki nr 1174-244 i 1175-244 oraz 1176-244 i 1177-244.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-01-20 07:48:01.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Św.
Wawrzyńca - działka nr 424/7

wynik I przetargu - ul. Św. Wawrzyńca - działka nr 424/7

 I przetarg - sprzedaż - ul. Św. Wawrzyńca - działka nr 424-7.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-01-20 07:45:26.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wiosny Ludów - działka nr 855/2

Wynik I przetargu

 I przetarg - sprzedaż - ul. Wiosny Ludów - działka nr 855-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:43:15.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Fabrycznej - działka nr 1460/291

Wynik II przetargu

 II przetarg - sprzedaż - ul. Fabryczna - działka nr 1460-291.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-09-23 07:57:28.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Fabrycznej - działka nr 1460/291

I przetarg - sprzedaż - ul. Fabryczna - działka nr 1460/291

wynik I przetargu

 

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-05-13 07:59:22 | Data modyfikacji: 2016-05-13 12:18:59.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wiosny Ludów - działka nr 865/110

Informacja o wyniku przetargu

 II przetarg - sprzedaż - ul. Wiosny Ludów działka 865-110.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-03-08 08:02:27.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości połozonej w Orzeszu przy ul.
Gliwickiej - działka nr 638/148, 627/147,
636/151, 632/153

Informacja o wyniku przetargu

 I przetarg - sprzedaż - ul. Gliwicka działka 638-148, 627-147, 636-151, 632-153.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-03-08 07:58:38 | Data modyfikacji: 2016-03-08 08:00:06.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kwiatowej - działka nr 887/100

wynik III przetargu

 III przetarg - sprzedaż - ul. Kwiatowa działka 887-100.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-03-04 09:49:21 | Data modyfikacji: 2016-03-04 09:50:36.
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Biedronek - działka nr 315/56

wynik IV przetargu

 IV przetarg - sprzedaż - ul. Biedronek działka 315-56.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-03-04 09:47:17.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wiosny Ludów - działka nr 853/2

wynik II przetargu

 II przetarg - sprzedaż - ul. Wiosny Ludów działka 853-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-03-04 09:43:47.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wiosny Ludów - działka nr 855/2

wynik II przetargu

 II przetarg - sprzedaż - ul. Wiosny Ludów działka 855-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-03-04 09:39:32.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kawiatowej-Matejki - działka nr 902/2

wynik II przetargu

 II przetarg - sprzedaż - ul. Kwiatowa-Matejki dzialka 902-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-03-04 09:34:07.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wiosny Ludów - działka nr 865/110

Informacja o wyniku I przetargu

 I przetarg ul. Wiosny Ludów działka nr 865-110.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-11-17 11:30:05.
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
części nieruchomości położonej przy ul.
Gliwickiej, obejmującej staw - działka nr
1317/244

Wynik II przetargu

 II przetarg ul. Gliwicka cześć działki 1317-244 - staw.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:49:32.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
Biedronek - działka nr 316/56 oraz nr 315/56

Wyniki III przetargów

 III przetarg ul. Biedronek działki 316-56 oraz 315-56.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:46:12.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kwiatowej - działka nr 887/100

Wynik II przetargu

 II przetarg ul. Kwiatowa działka 887-100.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:43:01.
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Świętojańskiej - działka nr 203/159

Wynik I przetargu

 I przetarg ul. Świętojańska działka 203-159.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:40:45.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Św.
Wawrzyńca - działka nr 426/7

Wynik I przetargu

 I przetarg ul. Św. Wawrzyńca działka 426-7.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:38:09.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kwiatowa-Matejki - działka nr 902/2

Wynik I przetargu

 I przetarg ul. Kwiatowa-Matejki działka 902-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:35:31.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wiosny Ludów - działka nr 855/2

Wynik I przetargu

 I przetarg ul. Wiosny Ludów działka 855-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:32:49.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wiosny Ludów - działka nr 853/2

Wynik I przetargu

 I przetarg ul. Wiosny Ludów działka 853-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-10-16 08:29:54.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
Dolnej - działki nr 1174/244 i 1175/244 oraz
1176/244 i 1177/244

Informacja o wyniku przetargów

 I przetarg - sprzedaż - ul. Dolna.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-09-11 08:18:41.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Kwiatowej

wynik I przetargu

 I przetarg ul. Kwiatowa.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-07-10 08:14:32.
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Jasnej

wynik I przetargu

 I przetarg ul. Jasna.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-07-10 08:11:16 | Data modyfikacji: 2015-07-10 08:15:46.
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
części nieruchomości położonej przy ul.
Gliwickiej - obejmującej staw

Wynik I przetargu

 przetarg - dzierżawa ul. Gliwicka - staw.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:12:48.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
Biedronek

wynik II przetargu

 II przetarg ul. Biedronek.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-05-15 08:23:31.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul. W.
Łokietka i Kazimierza Wielkiego

wynik III przetargu

 III przetarg - Woszczyce.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-05-15 08:14:18.
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul. W.
Łokietka i Kazimierza Wielkiego

Informacja o wyniku przetargów

 IV przetarg - Woszczcyce.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-04-17 08:24:44.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul. W.
Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego

Informacja o wyniku przetargu

 przetarg. Woszczyce.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:53:30 | Data modyfikacji: 2015-05-06 09:34:20.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
Biedronek

Informacja o wyniku przetargu

 przetarg ul. Biedronek.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:37:27.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
W.Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego

Informacja o wyniku przetargu

 przetarg Woszczyce.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-10-24 08:33:55 | Data modyfikacji: 2014-10-24 08:34:55.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
W.Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego

Informacja o wyniku przetargu

 przetarg - Woszczyce.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-10-24 08:27:44 | Data modyfikacji: 2014-10-24 08:35:27.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wiosny Ludów

Informacja o wyniku przetargu

 przetarg - Wiosny Ludów.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-09-05 08:58:02.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
Biedronek

przetarg - ul. Biedronek

Informacja o wyniakch z przetargów

 

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-09-05 08:48:49 | Data modyfikacji: 2014-10-16 12:54:58.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
W.Łokietka i Kazimierza Wielkiego

Informacja o wynikach przetargów.pdf

 przetarg_Woszczyce.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2014-07-25 08:41:02.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Wiosny Ludów

Informacja o wyniku przetargu

 przetarg ul. Wiosny Ludów.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-04-25 12:01:48.
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.
Jasnej

Informacja o wyniku przetargu

 przetarg ul. Jasna.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:49:47 | Data modyfikacji: 2014-06-17 11:28:08.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.
W.Łokietka i Kazimierza Wielkiego

Informacja o wyniku przetargów

 przetarg_woszczyce.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-02-18 10:52:21 | Data modyfikacji: 2014-04-02 11:55:22.

Zobacz:
 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia .  Przetargi . 
Data wprowadzenia: 2014-02-18 10:52:21
Data modyfikacji: 2014-04-02 11:55:22
Autor: Maciej Bany
ObowižEzuje od: 2014-02-07
Opublikowane przez: Anna Kaliszewska