> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Zobacz:
 Danuta Piwońska .  Agnieszka Grząba .  Maria Leśniak .  Danuta Lyra . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl