> Ład przestrzenny
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne, dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa tłoczni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków Orzesze- Śródmieście..."
2017-08-24 15:52:15
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce
2017-08-11 10:02:33
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołec  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice
2017-07-24 07:55:14
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice Na podstawie art. 17 pkt 1   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego
2017-06-30 13:24:27
Orzesze, dn. 27.06.2017r. Nr BGiGN.6733.00006.2017 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa tłoczni ścieków Orzesze-Śródmieście, ul. Wieniawskiego wraz ze zbiornikiem retencyjnym i rurociągiem tłocznym do oczyszczalni Orzesze-Zawiść.
2017-06-01 16:32:59
  ...więcej

Zaproszenie na warsztaty: Szkoła Świadomego Planowania
2017-05-25 13:53:55
     ...więcej

Obwieszczenie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Orzesze obejmujące zadanie: budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Orzeszu
2017-03-27 15:10:20
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-02-17 11:33:03
Orzesze, dn. 15.02.2017r. BGiGN-KW-00372/2017 Nr BGiGN.6733.00005.2017   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE   Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-02-17 11:15:25
Orzesze, dn. 15.02.2017r. Nr BGiGN.6733.00004.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE   Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 23)   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce
2016-12-29 12:43:11
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo W  ...więcej

Obwieszczenie burmistrza Miasta Orzesze o wydaniu decyzji
2016-12-12 14:45:05
BGiGN-KW-02894/2016 Orzesze, dn. 29.11.2016r. Nr BGiGN.6733.00011.2016 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., p  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II: sołectwo Królówka
2016-10-24 09:41:33
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II:   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2016-09-15 07:49:59
Orzesze, dn. 09.09.2016r. BGiGN-KW-02113/2016 Nr BGiGN.6733.00011.2016 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE   Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – inwestycja liniowa
2016-09-15 07:44:11
Orzesze, dn. 07.09.2016r. Nr BGiGN.6733.00007.2016 BGiGN-KW-02102/2016 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice (zmiany obszarowe)
2016-07-29 08:44:54
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice (zmiany obszarowe) Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)
2016-07-22 09:01:38
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marc  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2016-06-16 12:24:50
                                         &nbs  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o zebraniu dowodów w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego
2016-06-16 12:14:53
Nr BGiGN.6733.00006.2016                                     &nbs  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2016-06-01 15:26:36
Orzesze, dn. 25.05.2016r. Nr BGiGN.6733.00007.2016 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE   Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2016r., poz. 23) w  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2016-05-11 10:56:20
Orzesze, dn. 09.05.2016r. Nr BGiGN.6733.00006.2016 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2016r., poz. 23) w związ  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 56
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl