Ogłoszenie Burmistrza Miasta
2019-11-13 13:32:44
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipo  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2019-10-11 11:07:37
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze
2019-09-18 13:32:06
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice w zakresie nie  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze
2019-07-18 12:07:05
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice Na podstawie art. 17   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta
2019-03-15 10:14:53
OGŁOSZENIEBURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap I Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowani  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2018-11-06 12:11:31
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową Na podstawie   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2018-11-06 12:10:21
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2018-10-12 07:41:54
OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obsza  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2018-10-04 13:38:17
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren o  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze
2018-08-16 14:51:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) wraz z uzasadnieniem i progn  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe). Etap II
2018-07-05 07:45:37
OGŁOSZENIEBurmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszaro  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice (zmiany obszarowe)
2018-07-03 08:13:29
OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice (zmiany obszarowe)     Na podstawie art. 17 pkt  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018-06-14 09:11:08
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)
2018-05-09 07:56:35
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Orzesze   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)        ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu projektu miejscowego planu do publicznego wglądu
2018-03-14 08:09:43
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice(teren ograniczon  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)
2018-03-01 10:41:04
O G Ł O S Z E N I EBURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice(zmiany obszarowe)  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce
2017-08-11 10:02:33
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołec  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice
2017-07-24 07:55:14
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice Na podstawie art. 17 pkt 1   ...więcej

Zaproszenie na warsztaty: Szkoła Świadomego Planowania
2017-05-25 13:53:55
     ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce
2016-12-29 12:43:11
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo W  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 51
następne