Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową - etap 1
2021-09-07 13:11:40
  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm. oraz uchwały Nr XLIX/653/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 września 2018 r.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ulic: Gliwicka, Mikołowska oraz linią lasu – północna część miasta
2021-08-31 14:03:13
    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm. oraz uchwały Nr XVI/178/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 styczni  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej
2021-07-02 09:17:04
  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz.741) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota
2021-04-26 12:51:12
 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową - etap 1
2021-03-30 07:42:53
  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap I
2021-03-09 08:53:35
Orzesze, dn. 12.03.2021 r.   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 20  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ulic: Gliwicka, Mikołowska oraz linią lasu – północna część miasta
2021-02-16 12:59:06
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm. oraz uchwały Nr XVI/178/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 stycznia 202  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze
2020-12-04 07:47:14
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Orzesze o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze Na podstawie art.11 pkt 1 art. 8a-d ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota
2020-07-03 20:02:22
.  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2020-02-07 12:29:20
OGŁOSZENIEBURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ulic: Gliwicka, Mikołowska oraz linią lasu - północna część miasta   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2020-01-31 08:35:46
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń w zakresie niezbędnym do dokonania zmian Na podstawie   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2020-01-31 08:33:01
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagosp  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta
2019-11-13 13:32:44
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipo  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2019-10-11 11:07:37
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze
2019-09-18 13:32:06
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice w zakresie nie  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze
2019-07-18 12:07:05
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice Na podstawie art. 17   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta
2019-03-15 10:14:53
OGŁOSZENIEBURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap I Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowani  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2018-11-06 12:11:31
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową Na podstawie   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2018-11-06 12:10:21
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
2018-10-12 07:41:54
OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obsza  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 63
następne