Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne o wszczęciu postępowania
2018-06-14 14:04:22
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018-06-14 09:11:08
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2018-06-01 08:10:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: 1. Budowa odcinka linii oświetlenia w ciągu ul. Skłodowskiej na dz nr 873/22, 428/20 w Orzeszu, obręb 0044 Zawada 2. Budowa odcin  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)
2018-05-09 07:56:35
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Orzesze   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)        ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2018-05-09 07:45:08
Orzesze, dn. 04.05.2018r. NR BGiGN.6733.0002.2018 BGiGN-KW-00899/2018   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne, dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:" Budowa odcinka linii oświetlenia w ciągu ul. Stalmacha na dz. nr 1561/159, 156, 762/152, 123, 155 w Orzeszu, obręb 0032 Orzesze
2018-04-06 13:23:09
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne, dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:" Budowa odcinka linii oświetlenia w ciągu ul. Makowej i Modrzewiowej na dz. nr 145 152 w Orzeszu, obręb 0010 Gardawice
2018-04-06 13:20:44
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne, dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:" Budowa odcinka liniioświetlenia w ciągu ul. Skłodowskiej na dz. nr 873/22, 428/20 w Orzeszu, obręb 0044 Zawada"
2018-04-06 13:11:10
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu projektu miejscowego planu do publicznego wglądu
2018-03-14 08:09:43
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice(teren ograniczon  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)
2018-03-01 10:41:04
O G Ł O S Z E N I EBURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice(zmiany obszarowe)  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania
2018-02-26 11:38:28
Orzesze, dn. 26.02.2018r.   NR BGiGN.6733.0002.2018 BGiGN-KW-00472/2018 W dalszej korespondencji prosimy o przywołanie ww. numeru sprawy OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne, dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa tłoczni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków Orzesze- Śródmieście..."
2017-08-24 15:52:15
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce
2017-08-11 10:02:33
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołec  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice
2017-07-24 07:55:14
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice Na podstawie art. 17 pkt 1   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego
2017-06-30 13:24:27
Orzesze, dn. 27.06.2017r. Nr BGiGN.6733.00006.2017 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa tłoczni ścieków Orzesze-Śródmieście, ul. Wieniawskiego wraz ze zbiornikiem retencyjnym i rurociągiem tłocznym do oczyszczalni Orzesze-Zawiść.
2017-06-01 16:32:59
  ...więcej

Zaproszenie na warsztaty: Szkoła Świadomego Planowania
2017-05-25 13:53:55
     ...więcej

Obwieszczenie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Orzesze obejmujące zadanie: budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Orzeszu
2017-03-27 15:10:20
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-02-17 11:33:03
Orzesze, dn. 15.02.2017r. BGiGN-KW-00372/2017 Nr BGiGN.6733.00005.2017   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE   Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-02-17 11:15:25
Orzesze, dn. 15.02.2017r. Nr BGiGN.6733.00004.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE   Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 23)   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 67
następne