Rok 2020

Konsultacje społeczne Nr 2/2020 o charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Orzesze


Zarządzenie Nr VIII/46/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 24 marca 2020 z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie zmian statutów Sołectw Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-09 11:01:45 | Data modyfikacji: 2020-03-26 13:29:03.

Konsultacje społeczne Nr 1/2020 o charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze w sprawie zmian statutu Miasta Orzesze


Zarządzenie Nr VIII/45/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 24 marca 2020 z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie zmian statutu Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-09 11:00:29 | Data modyfikacji: 2020-03-26 13:28:17.
Data wprowadzenia: 2020-03-09 11:00:29
Data modyfikacji: 2020-03-26 13:28:17
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik