Zakres działań

Do zakresu działań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Środowiska w szczególności należy:

 1. Kontrola palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.
 2. Kontrola nieruchomości na których dokonano wycinki drzew.
 3. Kontrola przydomowych oczyszczalni oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz wszelkie odprowadzenia ścieków do środowiska.
 4. Kontrola trwałości zadania, na które osoba otrzymała dofinansowanie - dofinansowanie na wymianę kotła itp.
 5. Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w związku z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych.
 6. Kontrola prawidłowości segregacji odpadów.
 7. Kontrola ilości osób wykazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
 8. Kontrola posesji niezamieszkałych w zakresie gospodarki odpadami.
 9. Kontrola zapisów "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze" przez mieszkańców Orzesza.
 10. Ewidencja kotłów na terenie gminy.
 11. Udział w wywiadach środowiskowych.
 12. Przygotowanie sprawozdań z wykonania kontroli przedstawienie ich Burmistrzowi.
 13. Przygotowanie czynności sprawdzających.
 14. W/w kontrole odbywają się w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu.
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:06:04 | Data modyfikacji: 2020-01-03 09:42:29.
Pracownicy

 


 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Autor: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:33:21 | Data modyfikacji: 2023-03-14 09:53:32.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248800
fax: 32 3248826
e-mail:

adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Autor: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:35:01 | Data modyfikacji: 2023-10-24 14:10:07.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:35:01
Data modyfikacji: 2023-10-24 14:10:07
Autor: Joanna Maroszek
Opublikowane przez: Joanna Maroszek