Informacje Urzędu

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2018-10-17 11:41:05.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 13:49:05.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w
Bielsku-Białej III z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 11
w mieście Orzesze

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2018-10-11 08:27:21.
OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
MIKOŁOWIE z dnia 1 października 2018 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Powiatu Mikołowskiego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Aleksandra Florek | Data wprowadzenia: 2018-10-05 13:16:40 | Data modyfikacji: 2018-10-05 13:45:19.
OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
KATOWICACH z dnia 28 września 2018 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia

Informacja o skreśleniu kandydata

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Leszek Krystian Nasiadko | Data wprowadzenia: 2018-10-05 10:42:36 | Data modyfikacji: 2018-10-05 13:18:53.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w
Bielsku-Białej III z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w mieście Orzesze

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:13:25 | Data modyfikacji: 2018-10-02 16:16:47.
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz
miejscu i czasie jego udostępniania

Treść informacji

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:18:53 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:23:40.
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych
zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie
losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-21 20:54:28.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 13
września 2018 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:39:07.
Informacja dla Komitetów Wyborczych

Plan dyżurów Urzędnika Wyborczego przyjmującego zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Urzędnik Wyborczy pełni dyżury w budynku Urzędu Miejskiego Orzesze pok. nr 19 (I piętro) w następujących dniach:

Wtorek 11-09-2018 14:00 do 15:30
Środa 12-09-2018 14:00 do 15:30
Czwartek 13-09-2018 15:00 do 17:00
Piątek 14-09-2018 07:30 do 10:00
     
Poniedziałek 17-09-2018 11:00 do 12:30
Wtorek 18-09-2018 11:00 do 12:30
Czwartek 20-09-2018 11:00 do 12:30 oraz 15:30 do 17:00
Piątek 21-09-2018 11:00 do 12:30
     
Poniedziałek 24-09-2018 11:00 do 12:30
Wtorek 25-09-2018 11:00 do 12:30
Środa 26-09-2018 11:00 do 12:30
 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:25:48 | Data modyfikacji: 2018-09-21 12:28:07.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w
Bielsku-Białej III z dnia 10 września 2018 r. w
sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:21:26.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
III z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach
wyborczych utworzonych w związku z wyborami do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborami wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21
października 2018 r.

Treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2018-09-10 10:31:45 | Data modyfikacji: 2018-09-10 11:12:44.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
III z dnia 6 września 2018 r.w sprawie sposobu
zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów
do składów obwodowych komisji wyborczych dla
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

Treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2018-09-10 10:23:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/191/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych do Rady
Miejskiej Orzesze, Rady Powiatu Mikołowskiego,
Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów
Burmistrza Miasta Orzesze w dniu 21 października
2018r

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Burmistrz Miasta Orzesze Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-08-29 09:54:50.
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego o okręgach
wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o
wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
dla wyborów do Rady Powiatu Mikołowskiego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:54:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze dotyczące
informacji o okręgach wyborczych, ich granicach,
numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu do wyborów
do Rady Miejskiej Orzesze w dniu 21 października
2018 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Burmistrz Miasta Orzesze Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:54:40.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do
Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:49:06.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin,
powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: wz. Wojewody Śląskiego Jan Chrząszcz I Wicewojewoda | Data wprowadzenia: 2018-08-22 11:13:56.
Lokalizacja słupów i tablic ogłoszeniowych na
terenie miasta Orzesze

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:56:45.
Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:56:45
Autor: Marzena Nowak
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik