Państwowa Komisja Wyborcza

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20
sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o
terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie
głosowania oraz warunkach ważności głosu, a
także o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika
(informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i wyborach
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński | Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:43:29 | Data modyfikacji: 2018-08-21 13:51:50.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast

Treść rozporządzenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki | Data wprowadzenia: 2018-08-16 09:27:58 | Data modyfikacji: 2018-08-16 09:28:51.
Informacja prasowa Krajowego Biura Wyborczego
dotycząca wpisywania się do rejestru wyborców

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Krajowe Biuro Wyborcze | Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:25:43 | Data modyfikacji: 2018-08-16 09:44:43.
Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:25:43
Data modyfikacji: 2018-08-16 09:44:43
Autor: Krajowe Biuro Wyborcze
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik