Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa

Zakres działania

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Budownictwa w szczególności należy:

1. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Przygotowywanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy do podziału nieruchomości;
3. Przygotowywanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Uzgadnianie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z organami wskazanymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Współpraca z urbanistą sporządzającym projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy
i lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym m.in. przygotowywanie projektów umów, potwierdzanie wykonania prac i sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych.
6. Współpraca z Wydziałem Administracji – Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie spraw związanych z realizowanym budownictwem na terenie miasta Orzesze.
7. Współpraca z Wydziałem Inwestycji i Remontów w ramach kontroli i odbiorów technicznych jakości wykonywanych robót budowlanych oraz odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania, poprzez udzielanie merytorycznego wsparcia m.in. przy uzyskiwaniu w organach nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
8. Współpraca z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie ustalania podziału nieruchomości na podstawie decyzji o ustalenie warunków zabudowy z podziałem nieruchomości.
9. Współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Planowania Przestrzennego.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:21:30 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:23:28.
Pracownicy
PRACOWNICY  STANOWISKO TELEFON

Stanisław Czech

Inspektor - 1 et. 32 3248814

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:21:58 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:25:45.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248814, 32 3248815
fax: 32 3248826
e-mail: wbgign@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 7

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:22:22 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:27:39.
Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:22:22
Data modyfikacji: 2018-07-03 09:27:39
Opublikowane przez: Joanna Maroszek