2018-2021

RPWiK w Tychach S.A. z siedzibą przy ul. Sadowej
4, 43-100 Tychy

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 29.05.2018 r. do 28.05.2021 r. na terenie Gminy Orzesze – RPWiK w Tychach S.A. z siedzibą przy ul. Sadowej 4, 43-100 Tychy

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.80.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 25 kwietnia 2018 roku na terenie Gminy Orzesze, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 21 maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 29 maja 2018 roku.
Podstawa prawna: art. 24c ust. 2 w związku z art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w związku z art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Decyzja NR GL.RET.070.7.80.2018.EK

Taryfy dot. decyzji NR GL.RET.070.7.80.2018.EK

 

Opublikowane przez: Sylwia Swadźba | Autor: Benedykt Kurcok | Data wprowadzenia: 2018-05-23 08:50:43.
PWiK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Dwór
20, 44-230 Czerwionka- Leszczyny

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021r. na terenie Gminy Orzesze – PWiK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka- Leszczyny

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.26.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2018 roku na terenie Gminy Orzesze, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 15 maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 23maja 2018 roku.
Podstawa prawna: art. 24c ust. 2 w związku z art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w związku z art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Decyzja GL.RET.070.7.26.2018.EK

Taryfy dot. decyzji GL.RET.070.7.26.2018.EK

 

Opublikowane przez: Sylwia Swadźba | Autor: Benedykt Kurcok | Data wprowadzenia: 2018-05-23 08:21:12 | Data modyfikacji: 2018-05-23 08:36:24.
Data wprowadzenia: 2018-05-23 08:21:12
Data modyfikacji: 2018-05-23 08:36:24
Autor: Benedykt Kurcok
ObowižEzuje od: 2018-05-23
Opublikowane przez: Sylwia Swadźba