Informacje Urzędu

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - INFORMACJE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 10 października 2014 r. o obwodach głosowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych w Orzeszu

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 4 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu dla wyborców do RM

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-18 11:06:43 | Data modyfikacji: 2014-10-18 10:17:49.
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim Orzesze w pokoju nr 3, do godziny 14.00 dnia 17.10.2014 r.


Telefon kontaktowy: 32 3248811


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  oraz wzór ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


 

 

Opublikowane przez: Magdalena Waniek | Autor: Magdalena Waniek | Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:53:20 | Data modyfikacji: 2014-09-18 12:58:48.

KALENDARZ WYBORCZY

 

Opublikowane przez: Magdalena Waniek | Autor: Magdalena Waniek | Data wprowadzenia: 2014-09-18 13:02:37 | Data modyfikacji: 2014-09-18 13:03:20.

LOKALIZACJA SŁUPÓW I TABLIC OGŁOSZENIOWYCH NA
TERENIE MIASTA ORZESZE

I. SŁUPY OGŁOSZENIOWE


1. Orzesze - centrum (obok MOK)
2. Orzesze - Gardawice ul. Mleczna (obok budynku przedszkola)
3. Orzesze - Mościska (skrzyżowanie ul. Majakowskiego z ul. B. Chrobrego)
4. Orzesze - Woszczyce ul. Klonowa

 

II. TABLICE OGŁOSZENIOWE

1. Orzesze – Centrum
- ul. Rybnicka (na przeciw dworca PKP Orzesze Miasto)
- ul. Pocztowa

2. Orzesze – Gardawice
- skrzyżowanie ul. Katowickiej z ul. Wojska Polskiego
- ul. Katowicka (przy OSP)

3. Orzesze – Jaśkowice
- ul. Fabryczna (przy sklepie „ABC”)

4. Orzesze- Zawada
- ul. Ściegiennego,
- ul. Wiejska,
- ul. Graniczna,
- ul. Krasickiego

5. Orzesze- Zawiść
- ul. Pszczyńska,
- ul. Mikołowska (przy sklepie LEWIATAN)

6. Orzesze – Zazdrość
- ul. Cicha,
- ul. Żorska (przy sklepie „Żabka”,
- ul. Żorska (przy posesji nr 126),
- ul. Żorska (przy skrzyżowaniu z ul. Przyjaźni)

7. Orzesze – Zgoń
- ul. Akacjowa

 

Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.


Zgodnie z art. 110 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2011r. Nr 21, poz. 112) plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

 

Opublikowane przez: Magdalena Waniek | Autor: Jolanta Szubert | Data wprowadzenia: 2014-09-18 14:02:13 | Data modyfikacji: 2014-09-18 16:55:13.
Data wprowadzenia: 2014-09-18 14:02:13
Data modyfikacji: 2014-09-18 16:55:13
Autor: Jolanta Szubert
Opublikowane przez: Magdalena Waniek