> Więcej informacji o wyborach uzupełniających

Więcej informacji o wyborach uzupełniających


Zobacz:
 Państwowa Komisja Wyborcza .  Prawo wyborcze .   Informacje Urzędu  .  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl