> Samodzielne stanowisko - Asystent Burmistrza

Samodzielne stanowisko - Asystent Burmistrza

Zakres działania

Do zakresu działania Asystenta Burmistrza w szczególności należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów oraz współpracy Burmistrza z: gminami, reprezentacjami gmin i organizacjami samorządu terytorialnego, Rządem RP i Prezydentem RP, Sejmem RP, Senatem RP oraz z indywidualnymi parlamentarzystami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi i innymi podmiotami.
2. Towarzyszenie i pomoc Burmistrzowi podczas narad, spotkań, konferencji i wyjazdów służbowych.
3. Realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Burmistrza.
4. Przyjmowanie gości, w tym zagranicznych, oraz współudział w obsłudze uroczystości z udziałem Burmistrza.
5. Prowadzenie aktualnego wykazu, banku danych i informacji na temat wszystkich osobistości i instytucji, z którymi Miasto bądź jej władze współpracują lub, które są ważne z punktu widzenia interesów Miasta. 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:40:30 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:37:15.
Pracownicy

PRACOWNIK

STANOWISKO

TELEFON

 

Asystent Burmistrza

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:48:42 | Data modyfikacji: 2015-03-05 14:24:23.
Dane teleadresowe

telefon:
fax: 32 3248826
e-mail:

adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:51:31 | Data modyfikacji: 2015-03-05 14:23:52.
Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:51:31
Data modyfikacji: 2015-03-05 14:23:52
Opublikowane przez: Marzena Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl