> Straż Miejska

Straż Miejska

Zakres działania

Do zakresu działania Straży Miejskiej w szczególności należy:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
10.Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:23:00 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:35:33.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Barbara Petniakowska

Komendant Straży Miejskiej - 1 et.

32 2215890

Łukasz Podkowik

Specjalista Straży Miejskiej - 1 et.

32 2215890

Sebastian Stolarek

Specjalista Straży Miejskiej - 1 et.

32 2215890

 

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:24:42 | Data modyfikacji: 2017-04-13 14:35:31.
Dane teleadresowe

telefon: 32 2215890, 606479006
e-mail: strazmiejska@orzesze.pl

adres:
Straż Miejska Orzesze
ul.Powstańców 5
43-180 Orzesze

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:26:23 | Data modyfikacji: 2014-02-14 09:43:35.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:26:23
Data modyfikacji: 2014-02-14 09:43:35
Opublikowane przez: Marzena Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl