Straż Miejska

Zakres działania
Uprzejmie informujemy, że Straż Miejska Orzesze z dniem 31 grudnia 2019 r. zakończyła swoją działalność !

 

Do zakresu działania Straży Miejskiej w szczególności należy:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
10.Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:23:00 | Data modyfikacji: 2020-01-24 10:50:00.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Barbara Petniakowska

Komendant Straży Miejskiej - 1 et.

32 2215890

Łukasz Podkowik

Młodszy Inspektor Straży Miejskiej- 1 et.

32 2215890

Sebastian Stolarek

Młodszy Inspektor Straży Miejskiej- 1 et.

32 2215890

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:24:42 | Data modyfikacji: 2018-08-14 10:49:38.
Dane teleadresowe

telefon: 32 2215890, 606479006
e-mail: strazmiejska@orzesze.pl

adres:
Straż Miejska Orzesze
ul.Powstańców 5B
43-180 Orzesze

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:26:23 | Data modyfikacji: 2018-05-15 08:30:17.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:26:23
Data modyfikacji: 2018-05-15 08:30:17
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik