L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Nabór na wolne stanowiska urzędnicze21529
2Obowiązujące plany miejscowe10223
3Rada Miejska Orzesze8551
4Załatwianie spraw7842
5Ogłoszenia7465
6Podstawowe dane jednostki7426
7Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej7262
8Ogłoszenia6849
9Urząd Miejski Orzesze6550
10Jednostki organizacyjne6306
11Burmistrz6065
12Podatek od nieruchomości5883
13Plany miejscowe5524
14Wykaz osób nowo zatrudnionych5492
15Dotacje celowe dla osób fizycznych5062
16Dane kontaktowe5014
17Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i "Rodzina 500+", Jednorazowe świadczenie "Za życiem", Dofinansowanie żłobkowe4967
18Informacje o posiedzeniach4589
19Uchwały Rady Miejskiej4589
20Zabytki gminy4233
21Zarządzenia Burmistrza4170
22Wybory3997
23Elektroniczne doręczanie dokumentów3966
24Jednostki organizacyjne3865
25Studium3835
26Jednostki pomocnicze3764
27Radni3739
28Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami3737
29Referat Świadczeń Rodzinnych3670
30Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego3572
31 Informacje Urzędu 3508
32Studium obowiązujące3424
33Podatek rolny3379
34Referat Spraw Obywatelskich3326
35Charakterystyka gminy3294
36Podatek od środków transportowych3279
37Redakcja Biuletynu3264
38Zasób mienia gminy3263
39Dowody osobiste3246
40Budżet3241
41Baza Aktów Prawa Miejscowego3238
42Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi3177
43Wydział Komunalny3123
44Wyszukiwarka3066
45Pozostałe sposoby doręczania dokumentów3052
46Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych2984
47Program Ochrony Środowiska2963
48Protokoły z posiedzeń sesji2926
49Sprawdź stan swojej sprawy2899
50Prognoza oddziaływania na środowisko2834
51Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych2831
52Dowody osobiste, meldunki, wybory2826
53Strategia Rozwoju Miasta2806
54Kadencja 2014 - 20182797
55Instrukcja obsługi2783
56Wykaz rejestrów2773
57Studium w opracowaniu2768
58Gospodarka nieruchomościami2768
59Podatek leśny2723
60Wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym 73 w 2014 roku2676
61Budownictwo, architektura, urbanistyka2620
62Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze2607
63Wykaz ewidencji2605
64Zwrot podatku akcyzowego dla rolników2604
65Słownik skrótów2586
66Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne2554
67Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi2535
68Program Gospodarki Niskoemisyjnej2511
69Udostępnianie informacji publicznej2510
70Drogownictwo2497
71Język migowy w Urzędzie2495
72Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego2486
73Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej2480
74Wybory samorządowe w 2014 roku2455
75Wybory Prezydenta RP 20152447
76Biuro Organizacyjne2446
77Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2015 r.2418
78Referat Finansowy ds. Budżetowych2417
79Dzienniki ustaw, monitory polskie2402
80Szkoły2393
81Ochrona środowiska2385
82Referendum ogólnokrajowe - 6 wrzesień 2015 r.2358
83Pracownicy2344
84Indywidualne interpretacje prawa podatkowego2333
85Biuro Obsługi Prawnej2321
86Sekretarz Miasta2316
87Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej2309
88Ponowne wykorzystanie informacji2303
89Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych2299
90Dostęp dla osób niepełnosprawnych2294
91Kadencja 2014 - 20182276
92Podatki - osoby prawne2248
93Burmistrz Miasta2227
94Zbiorcza informacja o złożonych petycjach2162
95Przedszkola2154
96Władze miasta2143
97Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku2140
98Skład osobowy2139
99Gospodarowanie nieruchomościami2138
100Urząd Stanu Cywilnego2127
101Wydział Edukacji2121
102Szkody górnicze2117
103Geodezja, kartografia2114
104Podstawa prawna i sposób załatwiania2090
105Działalność gospodarcza2084
106Zakończone projekty2059
107Gospodarka komunalna2050
108Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 2023
109Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej2021
110Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego1990
111Podatki - osoby fizyczne1987
112Rok 20151983
113Skarbnik Miasta1977
114Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych1976
115Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji1932
116Zastępca Burmistrza Miasta1923
117Statuty sołectw1909
118Rok 20141872
119Szkoły1860
120Biuro Rady Miejskiej1845
121Sekretarz Miasta1841
122Straż Miejska1823
123Skarbnik Miasta1822
124Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1821
125Komunikacja, drogownictwo, transport1821
126Urodzenia, małżeństwa, zgony1819
127Podatki i opłaty1812
128Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1793
129Referat Finansowy ds. Oświatowych1791
130Blaski Mirosław1787
131Kadencja 2010 - 20141785
132Mirosław Blaski1782
133Sprawy obywatelskie1782
134Inne1781
135Wydział Finansowy1759
136Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych1723
137Archiwum1719
138Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze1717
139Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1716
140Zabytki nieruchome1715
141Miejski Zespół Oświaty1685
142Używanie herbu miasta, promocja1681
143Miejski Ośrodek Kultury1677
144Miejska Biblioteka Publiczna1676
145Zastępca Burmistrza Miasta1673
146Przedszkola1651
147Andrzej Szafraniec1626
148Uchwały1615
149Miejska Biblioteka Publiczna1614
150Komisje1608
151Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1600
152Meldunki1598
153Bortlik Grażyna1509
154Marek Bartłomiej1499
155Wykaz sołtysów1488
156Informacje Urzędu1483
157Dane teleadresowe1456
158Miejski Ośrodek Kultury1453
159Zabytki ruchome1449
160Gospodarka lokalami1447
161Tabacki Aleksander1446
162Wiesław Klar1444
163Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1444
164Rok 20171432
165Kadencja 2010 - 20141430
166Justyna Kret - Dyrektor Gimnazjum nr 31429
167Sprawy wojskowe1420
168Miejska Komisja Wyborcza1400
169Gabriela Kret - Dyrektor Zespołu Szkół1400
170Burmistrz Miasta1398
171Leśnictwo i łowiectwo1391
172Gazda Rajmund1389
173Kinga Szala - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81379
174Rejestr Instytucji Kultury1374
175Kadencja 2015-20191373
176Jolanta Konsek1368
177Położenie1365
178Statut Sołectwa Gardawice1357
179Iwona Burszka1354
180Teresa Sontag - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51351
181Anna Czarnacka1346
182Informacje ogólne1339
183Pozostałe sprawy1339
184Jolanta Szubert1339
185Studium nieobowiązujące1333
186Spendel Jan1326
187Transport1325
188Elżbieta Goralczyk1322
189Fuchs Maria1310
190Zgoł Janusz1310
191Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego1307
192Zarządzenia1306
193Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61295
194Rolnictwo 1293
195Potysz Teresa1285
196Dane teleadresowe1283
197Buchalik Eugeniusz1281
198Informacje1273
199Kiecka Damian1272
200Bańczyk Józef1266
201Matuszczyk Grażyna1266
202Mach Jan1264
203Ochojski Antoni1264
204Kadencja 2011-20151256
205Szala Eugeniusz1254
206Mrowiec Damian1244
207Helbig Beata1244
208Informacje1243
209Violetta Smyczek1242
210Barbara Tkocz - Dyrektor Gimnazjum nr 31240
211Więcej informacji o wyborach uzupełniających1240
212Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi1238
213Informacje1238
214Statut Sołectwa Zawiść1237
215Działalność gospodarcza1235
216Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21234
217Beata Kałwak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81228
218Urodzenia1223
219Komunikacja1223
220Skład osobowy1222
221Informacje dla osób niepełnosprawnych1222
222Ogłoszenia1219
223Lokale mieszkalne1218
224Statut Sołectwa Zgoń1218
225Informacje dla osób niepełnosprawnych1216
226Państwowa Komisja Wyborcza1216
227Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41215
228Państwowa Komisja Wyborcza1214
229Zbiórka publiczna1205
230Monika Juranek1198
231Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków1193
232Statut Sołectwa Woszczyce1192
233Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1190
234Starosta Czesław1185
235Informacje dla osób niepełnosprawnych1183
236Aleksandra Ratka Bossard - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41182
237Szola Piotr1179
238Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych1178
239Inne sprawy1178
240Małżeństwa1177
241Ewa Golus - Dyrektor Gimnazjum nr 21176
242Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Orzesze1170
243Łucja Hajduk1169
244Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-20171167
245Alicja Geisler - Dyrektor Przedszkola nr 2 1162
246Dane teleadresowe1156
247Zaświadczenia1153
248Olga Kaniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91149
249Staże i praktyki1149
250Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych1143
251Statut Sołectwa Królówka1137
252Ewa Mach - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21136
253Komisje1132
254Państwowa Komisja Wyborcza1131
255Małgorzata Lorens1131
256Zgromadzenia publiczne1130
257Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101122
258Statut Sołectwa Zazdrość1121
259Bernadeta Siecińska - Dyrektor Przedszkola nr 61119
260Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola nr 71117
261Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-20221115
2622014-20191112
263Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 20161111
264Statut Sołectwa Mościska1107
265Statut Sołectwa Zawada1103
266Matuszczyk Grażyna1098
267Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze na lata 2014-20181093
268Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola nr 31092
269Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91089
270Podatek od środków transportowych1088
271Szala Eugeniusz1082
272Zezwolenia na organizację imprezy masowej1082
273Więcek Irena1078
274Mach Jan1078
275Tchórz Joanna1077
276Udostępnienie dokumentacji1073
277Kurpas Adam1072
278 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym1058
279Andrzej Bujok1057
280Zgony1053
281Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną1053
282Wydział Inwestycji i Remontów1051
283Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola nr 11049
284Danuta Piwońska1047
285Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1046
286Jabłoński Stanisław1046
287Potysz Teresa1038
288Spendel Jan1036
289Turystyka1036
290Informacje1035
291Maciej Bany1034
292Agnieszka Grząba1034
293Państwowa Komisja Wyborcza1025
294Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1001
295Teresa Macioszek995
296Kopel Helena995
297Maria Leśniak994
298Skargi i wnioski988
299Dane teleadresowe987
300Państwowa Komisja Wyborcza981
3012016972
302Prawo wyborcze971
303Przyznanie dodatku energetycznego946
3042015928
305Prawo wyborcze924
306Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"920
307Państwowa Komisja Wyborcza909
308Rok 2017871
309Lokale użytkowe864
310Tomasz Szier863
311Informacje769
312Dane teleadresowe740
313Szkoła Świadomego Planowania559
314Mapa interaktywna545
315Wykaz złożonych petycji543
316Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej489
317Oświata478
318Biuro Realizacji Projektów471
3192017427
320Rejestr żłobków402
321Danuta Lyra368
322Żłobki i kluby dziecięce354
323Konkurs plastyczny294
324Badania w działaniu291
3252017260
326Warsztat wydobywczy237
327Wybory samorządowe w 2018 roku220
328Ogłoszenia209
329Konsultacje on-line208
330Word cafe198

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl