L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Nabór na wolne stanowiska urzędnicze25253
2Obowiązujące plany miejscowe12113
3Rada Miejska Orzesze9874
4Załatwianie spraw9276
5Ogłoszenia8705
6Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej8507
7Podstawowe dane jednostki8129
8Ogłoszenia8070
9Urząd Miejski Orzesze7375
10Jednostki organizacyjne7292
11Burmistrz6872
12Podatek od nieruchomości6753
13Wykaz osób nowo zatrudnionych6506
14Plany miejscowe6451
15Dane kontaktowe5956
16Dotacje celowe dla osób fizycznych5918
17Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i "Rodzina 500+", Jednorazowe świadczenie "Za życiem", Dofinansowanie żłobkowe5705
18Informacje o posiedzeniach5346
19Uchwały Rady Miejskiej5312
20Wybory4946
21Zabytki gminy4824
22Zarządzenia Burmistrza4775
23Elektroniczne doręczanie dokumentów4608
24Jednostki organizacyjne4470
25Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami4455
26Radni4404
27Studium4382
28Jednostki pomocnicze4364
29Referat Świadczeń Rodzinnych4234
30Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego4180
31Studium obowiązujące4011
32 Informacje Urzędu 3984
33Podatek rolny3921
34Referat Spraw Obywatelskich3853
35Charakterystyka gminy3843
36Dowody osobiste3810
37Podatek od środków transportowych3776
38Baza Aktów Prawa Miejscowego3760
39Zasób mienia gminy3759
40Wydział Komunalny3731
41Redakcja Biuletynu3716
42Budżet3712
43Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi3697
44Pozostałe sposoby doręczania dokumentów3583
45Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych3531
46Wyszukiwarka3456
47Program Ochrony Środowiska3451
48Protokoły z posiedzeń sesji3437
49Sprawdź stan swojej sprawy3402
50Gospodarka nieruchomościami3379
51Dowody osobiste, meldunki, wybory3362
52Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych3359
53Kadencja 2014 - 20183323
54Studium w opracowaniu3257
55Prognoza oddziaływania na środowisko3255
56Strategia Rozwoju Miasta3251
57Wykaz rejestrów3209
58Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne3196
59Podatek leśny3195
60Instrukcja obsługi3166
61Budownictwo, architektura, urbanistyka3079
62Wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym 73 w 2014 roku3076
63Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze3047
64Zwrot podatku akcyzowego dla rolników3031
65Drogownictwo3016
66Wykaz ewidencji3007
67Biuro Organizacyjne2960
68Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi2959
69Słownik skrótów2952
70Ochrona środowiska2919
71Program Gospodarki Niskoemisyjnej2915
72Udostępnianie informacji publicznej2913
73Szkoły2907
74Referat Finansowy ds. Budżetowych2899
75Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej2889
76Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego2887
77Język migowy w Urzędzie2847
78Wybory samorządowe w 2014 roku2840
79Kadencja 2014 - 20182836
80Wybory Prezydenta RP 20152808
81Pracownicy2808
82Dzienniki ustaw, monitory polskie2798
83Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2015 r.2794
84Wydział Edukacji2793
85Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych2780
86Biuro Obsługi Prawnej2754
87Indywidualne interpretacje prawa podatkowego2728
88Referendum ogólnokrajowe - 6 wrzesień 2015 r.2714
89Sekretarz Miasta2714
90Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej2667
91Ponowne wykorzystanie informacji2666
92Dostęp dla osób niepełnosprawnych2660
93Burmistrz Miasta2643
94Skład osobowy2600
95Przedszkola2569
96Podatki - osoby prawne2563
97Zbiorcza informacja o złożonych petycjach2560
98Urząd Stanu Cywilnego2556
99Gospodarowanie nieruchomościami2543
100Władze miasta2537
101Zakończone projekty2533
102Geodezja, kartografia2522
103Szkody górnicze2510
104Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku2501
105Działalność gospodarcza2468
106Podstawa prawna i sposób załatwiania2466
107Gospodarka komunalna2436
108Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego2406
109Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej2403
110Podatki - osoby fizyczne2379
111Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 2371
112Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych2340
113Zastępca Burmistrza Miasta2339
114Skarbnik Miasta2325
115Rok 20152287
116Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji2278
117Referat Finansowy ds. Oświatowych2251
118Wydział Finansowy2248
119Szkoły2230
120Statuty sołectw2214
121Podatki i opłaty2208
122Komunikacja, drogownictwo, transport2203
123Sekretarz Miasta2190
124Biuro Rady Miejskiej2189
125Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej2184
126Straż Miejska2183
127Urodzenia, małżeństwa, zgony2181
128Rok 20142174
129Skarbnik Miasta2169
130Mirosław Blaski2167
131Sprawy obywatelskie2159
132Blaski Mirosław2154
133Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej2131
134Inne2113
135Kadencja 2010 - 20142070
136Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze2055
137Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej2036
138Archiwum2034
139Używanie herbu miasta, promocja2034
140Zabytki nieruchome2032
141Miejska Biblioteka Publiczna2017
142Miejski Zespół Oświaty2008
143Miejski Ośrodek Kultury2005
144Zastępca Burmistrza Miasta2004
145Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych2000
146Przedszkola1985
147Miejska Biblioteka Publiczna1953
148Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1946
149Meldunki1938
150Uchwały1919
151Andrzej Szafraniec1910
152Komisje1907
153Rok 20171907
154Bortlik Grażyna1835
155Justyna Kret - Dyrektor Gimnazjum nr 31804
156Wykaz sołtysów1792
157Marek Bartłomiej1779
158Miejski Ośrodek Kultury1773
159Zabytki ruchome1766
160Gospodarka lokalami1759
161Tabacki Aleksander1756
162Informacje Urzędu1749
163Wiesław Klar1745
164Dane teleadresowe1738
165Gazda Rajmund1729
166Gabriela Kret - Dyrektor Zespołu Szkół1714
167Jolanta Konsek1699
168Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1697
169Sprawy wojskowe1695
170Kadencja 2010 - 20141684
171Informacje ogólne1680
172Burmistrz Miasta1679
173Kinga Szala - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81674
174Rejestr Instytucji Kultury1671
175Kadencja 2015-20191669
176Statut Sołectwa Gardawice1660
177Położenie1657
178Miejska Komisja Wyborcza1647
179Leśnictwo i łowiectwo1634
180Teresa Sontag - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51634
181Pozostałe sprawy1630
182Jolanta Szubert1629
183Iwona Burszka1621
184Studium nieobowiązujące1613
185Anna Czarnacka1607
186Zarządzenia1589
187Buchalik Eugeniusz1584
188Transport1584
189Elżbieta Goralczyk1580
190Spendel Jan1579
191Kiecka Damian1570
192Bańczyk Józef1564
193Mach Jan1561
194Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego1559
195Potysz Teresa1559
196Informacje1555
197Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Orzesze1555
198Fuchs Maria1554
199Matuszczyk Grażyna1552
200Rolnictwo 1552
201Zgoł Janusz1548
202Dane teleadresowe1545
203Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21537
204Działalność gospodarcza1535
205Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-20171531
206Wydział Inwestycji i Remontów1528
207Ochojski Antoni1527
208Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61527
209Informacje1525
210Informacje1513
211Lokale mieszkalne1512
212Beata Kałwak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81511
213Kadencja 2011-20151511
214Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi1511
215Mrowiec Damian1498
216Statut Sołectwa Zawiść1496
217Helbig Beata1491
218Szala Eugeniusz1490
219Violetta Smyczek1488
220Komunikacja1486
221Ogłoszenia1485
222Barbara Tkocz - Dyrektor Gimnazjum nr 31484
223Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 20161482
224Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-20221482
225Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1480
226Skład osobowy1479
227Statut Sołectwa Zgoń1473
228Urodzenia1471
229Informacje dla osób niepełnosprawnych1467
230Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41464
231Państwowa Komisja Wyborcza1464
232Więcej informacji o wyborach uzupełniających1462
233Zaświadczenia1459
234Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze na lata 2014-20181459
235Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych1458
236Informacje dla osób niepełnosprawnych1456
237Zbiórka publiczna1455
238Łucja Hajduk1451
239Państwowa Komisja Wyborcza1447
240Statut Sołectwa Woszczyce1446
241Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków1445
242Ewa Golus - Dyrektor Gimnazjum nr 21444
243Monika Juranek1442
244Małgorzata Lorens1441
245Małżeństwa1440
246Aleksandra Ratka Bossard - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41432
247Inne sprawy1424
248Szola Piotr1421
249Informacje dla osób niepełnosprawnych1418
250Alicja Geisler - Dyrektor Przedszkola nr 2 1414
251Olga Kaniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91393
252Starosta Czesław1392
253Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91391
254Statut Sołectwa Królówka1387
255Staże i praktyki1386
256Dane teleadresowe1384
257Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych1384
258Statut Sołectwa Zazdrość1373
259Bernadeta Siecińska - Dyrektor Przedszkola nr 61366
260Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola nr 71365
261Ewa Mach - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21365
262Państwowa Komisja Wyborcza1365
263Komisje1358
264Zgromadzenia publiczne1352
265Statut Sołectwa Zawada1350
266Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101348
267Maciej Bany1346
268Statut Sołectwa Mościska1337
269Podatek od środków transportowych1335
2702014-20191333
271Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola nr 31319
272Rok 20171315
273Danuta Piwońska1314
274Matuszczyk Grażyna1307
275Zezwolenia na organizację imprezy masowej1305
276Więcek Irena1297
277Andrzej Bujok1292
278Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola nr 11291
279Agnieszka Grząba1288
280Udostępnienie dokumentacji1286
281Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną1286
282Szala Eugeniusz1285
283Tchórz Joanna1285
284Kurpas Adam1281
285Mach Jan1276
286Turystyka1274
287Teresa Macioszek1271
288Zgony1271
289 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym1266
290Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1266
291Jabłoński Stanisław1265
292Informacje1259
293Potysz Teresa1250
294Spendel Jan1250
295Państwowa Komisja Wyborcza1247
296Maria Leśniak1224
29720161218
298Kopel Helena1212
299Dane teleadresowe1210
300Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1206
301Państwowa Komisja Wyborcza1194
302Skargi i wnioski1189
303Prawo wyborcze1165
304Tomasz Szier1160
305Prawo wyborcze1145
30620151138
307Państwowa Komisja Wyborcza1113
308Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1088
309Lokale użytkowe1073
310Szkoła Świadomego Planowania972
311Informacje956
312Wykaz złożonych petycji941
313Dane teleadresowe931
314Mapa interaktywna874
315Biuro Realizacji Projektów873
316Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej849
317Oświata777
3182017707
319Rejestr żłobków652
320Wybory samorządowe w 2018 roku617
321Danuta Lyra593
322Żłobki i kluby dziecięce571
323Konkurs plastyczny557
324Badania w działaniu504
3252017483
326Warsztat wydobywczy448
327Ogłoszenia407
328Rok 2018357
329Klauzula informacyjna RODO261
330Ocena działania Urzędu Miejskiego Orzesze152
33197
332Inspektor Ochrony Danych93
333Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami72
334Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego50
335Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa47
336201744
337Ogłoszenia41
338Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzenie ścieków39