L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Nabór na wolne stanowiska urzędnicze19690
2Obowiązujące plany miejscowe9250
3Rada Miejska Orzesze7762
4Załatwianie spraw7153
5Podstawowe dane jednostki6866
6Ogłoszenia6839
7Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej6384
8Ogłoszenia6174
9Urząd Miejski Orzesze5988
10Jednostki organizacyjne5673
11Burmistrz5552
12Podatek od nieruchomości5147
13Plany miejscowe5055
14Wykaz osób nowo zatrudnionych4944
15Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i "Rodzina 500+", Jednorazowe świadczenie "Za życiem", Dofinansowanie żłobkowe4576
16Dane kontaktowe4433
17Dotacje celowe dla osób fizycznych4315
18Informacje o posiedzeniach4119
19Uchwały Rady Miejskiej4110
20Zabytki gminy3820
21Zarządzenia Burmistrza3765
22Elektroniczne doręczanie dokumentów3545
23Wybory3469
24Jednostki organizacyjne3467
25Studium3464
26Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami3362
27Jednostki pomocnicze3356
28Radni3355
29Referat Świadczeń Rodzinnych3298
30Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego3234
31 Informacje Urzędu 3131
32Studium obowiązujące3079
33Podatek rolny2975
34Referat Spraw Obywatelskich2971
35Redakcja Biuletynu2951
36Dowody osobiste2921
37Budżet2915
38Zasób mienia gminy2912
39Podatek od środków transportowych2900
40Baza Aktów Prawa Miejscowego2881
41Charakterystyka gminy2880
42Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi2852
43Wydział Komunalny2788
44Wyszukiwarka2787
45Pozostałe sposoby doręczania dokumentów2669
46Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych2652
47Protokoły z posiedzeń sesji2618
48Program Ochrony Środowiska2605
49Dowody osobiste, meldunki, wybory2537
50Prognoza oddziaływania na środowisko2530
51Instrukcja obsługi2525
52Sprawdź stan swojej sprawy2521
53Studium w opracowaniu2512
54Wykaz rejestrów2510
55Strategia Rozwoju Miasta2509
56Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych2494
57Kadencja 2014 - 20182487
58Gospodarka nieruchomościami2435
59Wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym 73 w 2014 roku2421
60Podatek leśny2396
61Wykaz ewidencji2351
62Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze2347
63Budownictwo, architektura, urbanistyka2343
64Słownik skrótów2334
65Zwrot podatku akcyzowego dla rolników2305
66Udostępnianie informacji publicznej2252
67Język migowy w Urzędzie2242
68Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi2239
69Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej2237
70Drogownictwo2230
71Wybory Prezydenta RP 20152223
72Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne2218
73Program Gospodarki Niskoemisyjnej2214
74Wybory samorządowe w 2014 roku2198
75Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego2187
76Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2015 r.2174
77Dzienniki ustaw, monitory polskie2154
78Referat Finansowy ds. Budżetowych2126
79Biuro Organizacyjne2118
80Referendum ogólnokrajowe - 6 wrzesień 2015 r.2113
81Szkoły2090
82Ochrona środowiska2078
83Pracownicy2070
84Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej2067
85Indywidualne interpretacje prawa podatkowego2055
86Ponowne wykorzystanie informacji2054
87Dostęp dla osób niepełnosprawnych2051
88Biuro Obsługi Prawnej2045
89Sekretarz Miasta2044
90Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych2029
91Kadencja 2014 - 20182026
92Burmistrz Miasta1977
93Podatki - osoby prawne1941
94Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku1908
95Władze miasta1901
96Szkody górnicze1901
97Przedszkola1900
98Zbiorcza informacja o złożonych petycjach1895
99Gospodarowanie nieruchomościami1893
100Skład osobowy1893
101Urząd Stanu Cywilnego1888
102Działalność gospodarcza1857
103Geodezja, kartografia1846
104Podstawa prawna i sposób załatwiania1835
105Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 1815
106Gospodarka komunalna1809
107Rok 20151793
108Wydział Edukacji1783
109Podatki - osoby fizyczne1781
110Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej1762
111Skarbnik Miasta1745
112Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych1715
113Zakończone projekty1711
114Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego1710
115Statuty sołectw1708
116Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji1698
117Zastępca Burmistrza Miasta1674
118Rok 20141671
119Szkoły1623
120Sekretarz Miasta1618
121Komunikacja, drogownictwo, transport1616
122Skarbnik Miasta1612
123Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1611
124Biuro Rady Miejskiej1608
125Blaski Mirosław1607
126Urodzenia, małżeństwa, zgony1596
127Kadencja 2010 - 20141595
128Podatki i opłaty1587
129Inne1584
130Straż Miejska1584
131Mirosław Blaski1582
132Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1578
133Sprawy obywatelskie1568
134Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych1553
135Zabytki nieruchome1516
136Archiwum1513
137Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1502
138Referat Finansowy ds. Oświatowych1501
139Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze1499
140Wydział Finansowy1486
141Używanie herbu miasta, promocja1479
142Zastępca Burmistrza Miasta1470
143Miejski Zespół Oświaty1461
144Miejski Ośrodek Kultury1455
145Miejska Biblioteka Publiczna1449
146Andrzej Szafraniec1445
147Przedszkola1438
148Miejska Biblioteka Publiczna1413
149Uchwały1410
150Komisje1400
151Meldunki1392
152Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1383
153Marek Bartłomiej1333
154Bortlik Grażyna1331
155Informacje Urzędu1326
156Wykaz sołtysów1307
157Dane teleadresowe1277
158Sprawy wojskowe1274
159Tabacki Aleksander1271
160Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1267
161Kadencja 2010 - 20141265
162Zabytki ruchome1265
163Justyna Kret - Dyrektor Gimnazjum nr 31264
164Wiesław Klar1260
165Miejski Ośrodek Kultury1259
166Gospodarka lokalami1246
167Miejska Komisja Wyborcza1241
168Leśnictwo i łowiectwo1232
169Burmistrz Miasta1230
170Rejestr Instytucji Kultury1225
171Gazda Rajmund1223
172Kadencja 2015-20191215
173Kinga Szala - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81211
174Iwona Burszka1208
175Gabriela Kret - Dyrektor Zespołu Szkół1204
176Anna Czarnacka1194
177Statut Sołectwa Gardawice1190
178Położenie1175
179Spendel Jan1174
180Pozostałe sprawy1170
181Teresa Sontag - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51169
182Transport1169
183Zgoł Janusz1168
184Jolanta Szubert1166
185Jolanta Konsek1166
186Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego1158
187Elżbieta Goralczyk1157
188Studium nieobowiązujące1152
189Dane teleadresowe1150
190Fuchs Maria1147
191Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61146
192Rolnictwo 1140
193Zarządzenia1139
194Potysz Teresa1132
195Kiecka Damian1126
196Matuszczyk Grażyna1118
197Bańczyk Józef1116
198Informacje1112
199Kadencja 2011-20151110
200Szala Eugeniusz1108
201Rok 20171107
202Mach Jan1104
203Ochojski Antoni1102
204Violetta Smyczek1101
205Informacje ogólne1100
206Mrowiec Damian1099
207Buchalik Eugeniusz1099
208Helbig Beata1097
209Więcej informacji o wyborach uzupełniających1095
210Działalność gospodarcza1089
211Barbara Tkocz - Dyrektor Gimnazjum nr 31088
212Komunikacja1087
213Informacje1085
214Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi1084
215Statut Sołectwa Zawiść1080
216Urodzenia1078
217Lokale mieszkalne1077
218Skład osobowy1076
219Państwowa Komisja Wyborcza1074
220Informacje dla osób niepełnosprawnych1073
221Beata Kałwak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81072
222Informacje dla osób niepełnosprawnych1071
223Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41069
224Informacje1068
225Statut Sołectwa Zgoń1061
226Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21058
227Monika Juranek1052
228Państwowa Komisja Wyborcza1052
229Zbiórka publiczna1051
230Starosta Czesław1042
231Ogłoszenia1041
232Małżeństwa1040
233Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków1039
234Inne sprawy1038
235Szola Piotr1037
236Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1037
237Informacje dla osób niepełnosprawnych1035
238Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych1034
239Statut Sołectwa Woszczyce1034
240Aleksandra Ratka Bossard - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41027
241Łucja Hajduk1020
242Dane teleadresowe1013
243Olga Kaniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91010
244Alicja Geisler - Dyrektor Przedszkola nr 2 1007
245Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych1007
246Ewa Golus - Dyrektor Gimnazjum nr 21007
247Staże i praktyki1004
248Zaświadczenia1003
249Zgromadzenia publiczne997
250Ewa Mach - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2997
251Państwowa Komisja Wyborcza992
252Komisje983
253Statut Sołectwa Królówka978
254Małgorzata Lorens977
2552014-2019972
256Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10968
257Bernadeta Siecińska - Dyrektor Przedszkola nr 6967
258Statut Sołectwa Zazdrość966
259Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola nr 7965
260Matuszczyk Grażyna964
261Statut Sołectwa Mościska958
262Statut Sołectwa Zawada957
263Więcek Irena952
264Podatek od środków transportowych946
265Kurpas Adam946
266Tchórz Joanna946
267Szala Eugeniusz944
268Zezwolenia na organizację imprezy masowej942
269Mach Jan941
270Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola nr 3934
271Udostępnienie dokumentacji933
272Zgony930
273Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-2017925
274Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9925
275 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym923
276Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną922
277Jabłoński Stanisław916
278Andrzej Bujok915
279Informacje dla wyborców niepełnosprawnych910
280Potysz Teresa906
281Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Orzesze904
282Danuta Piwońska903
283Spendel Jan900
284Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola nr 1897
285Turystyka897
286Informacje896
287Państwowa Komisja Wyborcza887
288Informacje dla wyborców niepełnosprawnych887
289Agnieszka Grząba875
290Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-2022865
291Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2016863
292Kopel Helena863
293Skargi i wnioski861
294Prawo wyborcze858
295Państwowa Komisja Wyborcza855
296Maciej Bany853
297Dane teleadresowe851
298Maria Leśniak850
299Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze na lata 2014-2018836
300Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"827
3012016824
302Teresa Macioszek817
303Prawo wyborcze804
304Państwowa Komisja Wyborcza802
3052015789
306Przyznanie dodatku energetycznego756
307Lokale użytkowe747
308Wydział Inwestycji i Remontów741
309Tomasz Szier707
310Informacje664
311Dane teleadresowe632
312Rok 2017564
313Mapa interaktywna396
314Szkoła Świadomego Planowania310
315Wykaz złożonych petycji304
316Oświata302
3172017268
318Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej259
319Rejestr żłobków256
320Żłobki i kluby dziecięce230
321Danuta Lyra225
322Biuro Realizacji Projektów210
323Badania w działaniu165
324Konkurs plastyczny152
3252017135
326Warsztat wydobywczy101
327Konsultacje on-line85
328Ogłoszenia84
329Word cafe75

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl