L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Nabór na wolne stanowiska urzędnicze42440
2Obowiązujące plany miejscowe37816
3Rada Miejska Orzesze24841
4Dane kontaktowe23742
5Załatwianie spraw21823
6Ogłoszenia17450
7Podatek od nieruchomości17095
8Ogłoszenia16813
9Jednostki organizacyjne16679
10Plany miejscowe15923
11Dotacje celowe dla osób fizycznych15523
12Burmistrz14820
13Wykaz osób nowo zatrudnionych14573
14Podstawowe dane jednostki14155
15Wybory13965
16Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy13833
17Informacje o posiedzeniach13215
18Urząd Miejski Orzesze13133
19Uchwały Rady Miejskiej13009
20Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej11335
21Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych11325
22Wydział Komunalny10935
23Elektroniczne doręczanie dokumentów10700
24Referat Świadczeń Rodzinnych10506
25Radni10271
26Zarządzenia Burmistrza10253
27Zabytki gminy9945
28Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne9941
29Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami9662
30Referat Spraw Obywatelskich9661
31Jednostki organizacyjne9646
32Jednostki pomocnicze9537
33Studium obowiązujące9471
34Wydział Edukacji9158
35Urząd Stanu Cywilnego9048
36Podatek od środków transportowych8791
37Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego8785
38Studium8718
39Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych8653
40Program Ochrony Środowiska8497
41Dowody osobiste8433
42Podatek rolny8417
43Charakterystyka gminy8306
44 Informacje Urzędu 8272
45Drogownictwo8229
46Pozostałe sposoby doręczania dokumentów8215
47Gospodarka nieruchomościami8157
48Budownictwo, architektura, urbanistyka7858
49Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi7833
50Redakcja Biuletynu7818
51Budżet7779
52Baza Aktów Prawa Miejscowego7762
53Ochrona środowiska7726
54Studium w opracowaniu7690
55Zasób mienia gminy7574
56Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi7567
57Sprawdź stan swojej sprawy7432
58Protokoły z posiedzeń sesji7295
59Biuro Organizacyjne7277
60Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych7205
61Szkoły7193
62Dowody osobiste, meldunki, wybory7168
63Podatek leśny7025
64Wyszukiwarka6990
65Referat Finansowy ds. Budżetowych6968
66Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego6953
67Zwrot podatku akcyzowego dla rolników6825
68Geodezja, kartografia6805
69Instrukcja obsługi6781
70Strategia Rozwoju Miasta6731
71Prognoza oddziaływania na środowisko6719
72Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze6668
73Wydział Finansowy6618
74Wykaz rejestrów6485
75Władze miasta6483
76Kadencja 2014 - 20186432
77Przedszkola6391
78Biuro Obsługi Prawnej6352
79Zakończone projekty6300
80Podatki - osoby fizyczne6287
81Wydział Inwestycji i Remontów6280
82Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej6259
83Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej6256
84Pracownicy6201
85Sekretarz Miasta6175
86Słownik skrótów6104
87Gospodarowanie nieruchomościami6104
88Podatki - osoby prawne6093
89Indywidualne interpretacje prawa podatkowego6089
90Program Gospodarki Niskoemisyjnej6077
91Udostępnianie informacji publicznej6053
92Wykaz ewidencji6013
93Dzienniki ustaw, monitory polskie5990
94Referat Finansowy ds. Oświatowych5913
95Podstawa prawna i sposób załatwiania5904
96Gospodarka komunalna5864
97Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej5857
98Język migowy w Urzędzie5855
99Biuro Rady Miejskiej5851
100Dostęp dla osób niepełnosprawnych5849
101Burmistrz Miasta5845
102Zastępca Burmistrza Miasta5813
103Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego5783
104Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Konserwatorskiej5772
105Zbiorcza informacja o złożonych petycjach5765
106Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej5754
107Kadencja 2014 - 20185725
108Komunikacja, drogownictwo, transport5721
109Podatki i opłaty5665
110Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji5657
111Informacje5550
112Ponowne wykorzystanie informacji5496
113Szkoły5443
114Skarbnik Miasta5423
115Szkody górnicze5418
116Zastępca Burmistrza Miasta5373
117Mirosław Blaski5344
118Skład osobowy5332
119Meldunki5296
120Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych5281
121Działalność gospodarcza5259
122Archiwum5187
123Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 5156
124Statuty sołectw5102
125Kadencja 2018 - 20235004
126Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej5001
127Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do roku 20354981
128Urodzenia, małżeństwa, zgony4954
129Straż Miejska4945
130Sekretarz Miasta4893
131Używanie herbu miasta, promocja4885
132Sprawy obywatelskie4879
133Justyna Kret - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 74864
134Inne4853
135Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze4830
136Burmistrz Miasta4789
137Kadencja 2010 - 20144785
138Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze4743
139Rok 20174719
140Skarbnik Miasta4714
141Rok 20154706
142Rok 20174701
143Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze4700
144Pozostałe sprawy4652
145Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy4635
146Miejska Biblioteka Publiczna4635
147Przedszkola4621
148Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej4612
149Miejski Żłobek4599
150Blaski Mirosław4574
151Wykaz złożonych petycji4573
152Rok 20144572
153Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej4568
154Gabriela Kret - Dyrektor Zespołu Szkół4564
155Miejski Ośrodek Kultury4551
156Uchwały4543
157Biuro Realizacji Projektów4537
158Wykaz sołtysów4514
159Statut Sołectwa Zgoń4508
160Kadencja 2015-20194498
161Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-20224407
162Marek Bartłomiej4392
163Komisje4360
164Rok 20164341
165Ogłoszenia4340
166Miejska Biblioteka Publiczna4338
167Gospodarka lokalami4320
168Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych4316
169Zabytki nieruchome4305
170Andrzej Szafraniec4300
171Jolanta Szubert4287
172Miejski Ośrodek Kultury4279
173Gazda Rajmund4248
174Wiesław Klar4223
175Szkoła Świadomego Planowania4190
176Teresa Sontag - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54190
177Kadencja 2010 - 20144185
178Zabytki ruchome4163
179Beata Kałwak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84148
180Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"4138
181Rejestr Instytucji Kultury4137
182Klauzula informacyjna RODO4135
183Jolanta Konsek4134
184Kinga Szala - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84116
185Informacje ogólne4087
1864084
187Lokale mieszkalne4084
188Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24063
189Statut Sołectwa Gardawice4060
190Bortlik Grażyna4012
191Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi4011
192Położenie4007
193Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej4001
194Tabacki Aleksander3992
195Transport3992
196Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego3976
197Transmisja obrad Rady Miejskiej3971
198Iwona Burszka3954
199Rok 20183951
200Sprawy wojskowe3950
201Inne sprawy3949
202Dane teleadresowe3935
203Tomasz Szier3933
204Elżbieta Goralczyk3926
205Ocena działania Urzędu Miejskiego Orzesze3921
206Miejska Komisja Wyborcza3911
207Komunikacja3903
208Maciej Bany3889
209Zaświadczenia3876
210Informacje3848
211Statut Sołectwa Zawiść3842
212Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63840
213Danuta Piwońska3819
214Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola nr 73802
215Statut Sołectwa Zawada3802
216Zbiórka publiczna3800
217Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych3799
218Łucja Hajduk3797
219Studium nieobowiązujące3796
220Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43790
221Statut Sołectwa Woszczyce3790
222Kiecka Damian3784
223Potysz Teresa3776
224Ewa Golus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33771
225Szala Eugeniusz3771
226Mach Jan3763
227Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 93761
228Zarządzenia3757
229Alicja Geisler - Dyrektor Przedszkola nr 2 3753
230Aleksandra Ratka Bossard - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43749
231Skład osobowy3747
232Mrowiec Damian3729
233Zgoł Janusz3725
234Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo3723
235Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków3721
236Buchalik Eugeniusz3719
237Barbara Tkocz - Dyrektor Gimnazjum nr 33704
238Informacje3693
239Teresa Macioszek3689
240Dane teleadresowe3685
241Bańczyk Józef3685
242Urodzenia3684
243Informacje Urzędu3682
244Dane teleadresowe3675
245Violetta Smyczek3674
246Ochojski Antoni3668
247Małgorzata Lorens3664
248Mapa interaktywna3660
249Kadencja 2011-20153652
250Małżeństwa3636
251Spendel Jan3624
252Działalność gospodarcza3622
253Fuchs Maria3618
254Zgromadzenia publiczne3617
255Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola nr 33616
256Ewa Mach - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23607
257Statut Sołectwa Królówka3603
258Informacje3600
259Olga Kaniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 93599
260Statut Sołectwa Mościska3596
261Helbig Beata3587
262Skład osobowy3587
263Leśnictwo i łowiectwo3583
264Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną3571
265Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103563
266Matuszczyk Grażyna3560
267Bernadeta Siecińska - Dyrektor Przedszkola nr 63555
268Statut Sołectwa Zazdrość3553
269Maria Leśniak3551
270Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola nr 13533
271Deklaracja dostępności3532
272Ogłoszenia3528
273Informacje dla osób niepełnosprawnych3526
274Szola Piotr3503
275Komisje3487
276Agnieszka Grząba3473
277Staże i praktyki3472
278Udostępnienie dokumentacji3446
279Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych3442
280Skargi i wnioski3438
281Państwowa Komisja Wyborcza3428
282Podatek od środków transportowych3410
283Zezwolenia na organizację imprezy masowej3404
284Andrzej Bujok3395
285Informacje dla osób niepełnosprawnych3393
286Monika Juranek3381
287Państwowa Komisja Wyborcza3374
288Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych3368
289Państwowa Komisja Wyborcza3361
290Matuszczyk Grażyna3352
291Informacje dla wyborców niepełnosprawnych3341
292Anna Czarnacka3338
293Więcej informacji o wyborach uzupełniających3319
294Państwowa Komisja Wyborcza3316
295Kopel Helena3293
296Starosta Czesław3280
297 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym3274
298Zgony3272
299Dane teleadresowe3263
300Spendel Jan3260
301Tchórz Joanna3238
30220163237
303Kurpas Adam3237
30420153237
305Turystyka3237
306Jabłoński Stanisław3236
307Informacje dla osób niepełnosprawnych3229
308Szala Eugeniusz3222
309Informacje dla wyborców niepełnosprawnych3166
310Potysz Teresa3151
311Oświata3117
312Kadencja 2018 - 20233116
313Mach Jan3115
314Więcek Irena3101
3152014-20193100
316Państwowa Komisja Wyborcza3097
317Inspektor Ochrony Danych3083
318Prawo wyborcze3068
31920173049
320Państwowa Komisja Wyborcza3045
321Lokale użytkowe2982
322Prawo wyborcze2973
323Rejestr żłobków2962
324Danuta Lyra2911
325Badania w działaniu2903
326Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"2868
327Żłobki i kluby dziecięce2747
328Konkurs plastyczny2739
329Komisje2728
330Warsztat wydobywczy2715
331Informacje2675
332Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku2670
333Rok 20192613
334Dane teleadresowe2587
335Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych Placówek Oświatowych2571
336Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2019 r.2522
337Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r.2455
338Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa2427
339Imienne wykazy głosowań2388
340Ogłoszenia2326
341Miejski Żłobek2304
342Kadencja 2018-20232239
343Kadencja 2019-20232203
344Matuszczyk Grażyna2201
345Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2198
34620182123
347Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego2095
348Raporty o stanie Miasta Orzesze2090
349Joanna Drażyk - Dyrektor Przedszkola nr 2 2089
350Ratka Adam2078
351Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 r.1981
35220171977
353Zintegrowana Strategia Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego1972
354Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzenie ścieków1937
355Gazda Rajmund1910
356Bortlik Grażyna1895
357Szweda Mateusz1887
358Kalus-Grzegorzek Joanna1857
359Mach Jan1855
36020191846
361Kaczmarczyk Grzegorz1831
362Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Środowiska1824
363Dudek Wojciech1795
364Muras Adam1775
365Kiecka Damian1755
366Koordynator ds. dostępności1751
367Łukasik Lechosław1737
368Ulgi podatkowe1733
369Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych1731
370Mariola Szczekała1729
371Kurasz Joanna1710
372Macioszek Michał1704
373Mrowiec Damian1696
374Potysz Teresa1661
375Wycisło Stanisław1660
376Informacje1655
377Monika Bogusz - Dyrektor Miejskiego Żłobka1646
378Spendel Jan1644
379Szola Piotr1639
380Giel Krzysztof1638
381Arkadiusz Bargiel1608
382Dane teleadresowe1567
383Emisja obligacji1481
384Druki1480
385Sprawozdania finansowe za 20181450
386Brandys Artur1434
38720181430
388Raport za rok 20181399
389Sprawozdania finansowe łączne1396
390Kurek Janusz1388
391Bartłomiej Marek1297
392Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta1261
393Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych1116
394Plany miejscowe- geoTIFF-y1097
395Sprawozdania finansowe za 20191059
396Gminna Ewidencja Zabytków - nieobowiązująca977
397Informacje dla wyborców głosujących korespondencyjnie968
398Sprawozdania finansowe łączne948
3992019943
400Informacje dla wyborców niepełnosprawnych929
401Raport za rok 2019899
402Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta889
403Edukacja prawna857
4042021680
405Rok 2021657
406Złożone projekty646
4072020619
408Raport za rok 2020535
409Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych508
410Zawada Etap I484
411Sprawozdania finansowe za 2020444
4122020442
413Rok 2020430
414Gminny Program Rewitalizacji422
415Andrzej Szafraniec - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2417
416Rok 2019407
417Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota405
418Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta366
419Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9351
420Sprawozdania finansowe łączne348
421346
422Agnieszka Malcher - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5328
423Podstawa prawna279
424Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ulic: Gliwicka, Mikołowska oraz linią lasu - północna część miasta276
425Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową274
426Zuzanna Lazar173
4272021102
428Raport za rok 20214