Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy
publicznej

Na podstawie art.37 ust.2 pkt. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz.1870 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości :

1.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej:

a) pomoc publiczna de minimis:
1. „IKS 2” Mucha Spółka Jawna
2. Elżbieta Pokładnik ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE
3. Irena Ciućko PIEKARNIA-CUKIERNIA
4. Grażyna Penkała SALON FRYZJERSKI
5. Firma Jubilerska Kłosok S.C.
6. Tomasz Barański PIEKARNIA-CIASTKARNIA
7. Henryk Witek MECHANIKA POJAZDOWA
8. Marek Gąstalik PRACOWNIA ZŁOTNICZA
9. Przemysław Marek F.H.U. TECHNET

b) pomoc publiczna w rolnictwie, inna niż pomoc de minimis:
1. Baron Marian
2. Bańczyk Stefan
3. Bojdoł Bogdan
4. Brząkalik Marian
5. Buchalik Marek
6. Budniok Antoni
7. Ciszewska Patrycja
8. Cimała Eryk
9. Donder Małgorzata
10. Figołuszka Bernard
11. Gorzawski Jan
12. Gąsior Tomasz
13. Grzegorczyk Edward
14. Janosz Piotr
15. Jaworski Stefan
16. Jeleń Tomasz
17. Karczmarczyk Stefania
18. Kempa Stanisław
19. Kocima Krzysztof
20. Kołodziej Stefan
21. Kokoszka Marek
22. Kopel Florian
23. Kowalski Leszek
24. Kret Anna
25. Kret Marek
26. Kret Stefan
27. Krymer Ewa
28. Kurcok Marian
29. Larisz Antoni
30. Larwa Janina
31. Mrowiec Wojciech
32. Musioł Stefan
33. Muszer Anna
34. Myszor Józef
35. Myszor Renata
36. Nalepa Andrzej
37. Oczadło Helena
38. Ogierman Jerzy
39. Pieter Wojciech
40. Porwolik Adam
41. Porwolik Andrzej
42. Porwolik Renata
43. Porwoł Antoni
44. Porwoł Maria
45. Płonka Andrzej
46. Pudełko Gabriela
47. Płonka Krzysztof
48. Płonka Maria
49. Rajnchold Jan
50. Sier Jan
51. Skrzypczyk Adam
52. Spendel Leon
53. Stanieczko Józef
54. Stawowski Andrzej
55. Strzoda Leszek
56. Strzoda Maria
57. Suchoń Grażyna
58. Szawara Józef
59. Szawara Bogusław
60. Szczepański Jarosław
61. Szier Jan
62. Szolc Krystyna
63. Szostok Piotr
64. Szostok Teodor
65. Szyszka Bogdan
66. Słupik Regina
67. Taut Jerzy
68. Taut Krzysztof
69. Wajda Tadeusz
70. Walasz Eugeniusz
71. Wieczorek Jerzy
72. Witek Piotr
73. Witosz Piotr
74. Wolnik Henryk
75. Ścierska Alicja
76. Świerkot Michał
77. Żogała Krzysztof

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2018-05-30 11:07:16.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 11:07:16
Autor: Iwona Burszka
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
« powrót