orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Struktura organizacyjna urzędu strona główna 

Inspektor Ochrony Danych
Zakres działania

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy:


1. Informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
4. Współpraca z organem nadzorczym.
5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art.36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz w stosownych
przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
7. Realizacja zadań z zakres nadzoru nad przestrzeganiem zasad Polityki Ochrony Danych Osobowych.
8. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Orzesze oraz z jednostkami organizacyjnymi Miasta Orzesze w zakresie ochrony danych osobowych, w tym możliwość wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze.

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-04 10:56:01.
Pracownicy
PRACOWNICY STANOWISKO TELEFON
Monika Starok Inspektor Ochrony Danych - 1 et. 784690446

 

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:04:53.
Dane teleadresowe

telefon: 784690446
fax: 32 3248826
e-mail: iod@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Inspektor Ochrony Danych
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 2

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:13:09 | Data modyfikacji: 2018-06-04 11:14:11.

Zobacz:
 Władze miasta .  Wydział Inwestycji i Remontów .  Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych .  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych .  Wydział Komunalny .  Wydział Finansowy .  Wydział Edukacji .  Referat Spraw Obywatelskich .  Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych .  Referat Finansowy ds. Budżetowych .  Referat Finansowy ds. Oświatowych .  Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych .  Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego .  Referat Świadczeń Rodzinnych .  Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji .  Biuro Organizacyjne .  Biuro Rady Miejskiej .  Biuro Realizacji Projektów .  Biuro Obsługi Prawnej .  Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych Placówek Oświatowych .  Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej .  Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego .  Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Środowiska .  Inspektor Ochrony Danych .  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:13:09
Data modyfikacji: 2018-06-04 11:14:11
Opublikowane przez: Michał Nowak

  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl