orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Struktura organizacyjna urzędu strona główna 

Struktura organizacyjna urzędu

Zobacz:
   Władze miasta
   Wydział Inwestycji i Remontów
   Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych
   Wydział Komunalny
   Wydział Finansowy
   Wydział Edukacji
   Referat Spraw Obywatelskich
   Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych
   Referat Finansowy ds. Budżetowych
   Referat Finansowy ds. Oświatowych
   Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych
   Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego
   Referat Świadczeń Rodzinnych
   Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
   Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
   Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   Biuro Organizacyjne
   Biuro Rady Miejskiej
   Biuro Realizacji Projektów
   Biuro Obsługi Prawnej
   Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa
   Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego
   Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
   Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
   Inspektor Ochrony Danych
   Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
   Urząd Stanu Cywilnego
   Straż Miejska
   Archiwum
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:

  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl