orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 
ZARZĄDZENIE NR VII/278/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu przeprowadzania służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim
Orzesze
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:39:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/277/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/124/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Gimnazjum nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza w Orzeszu
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:37:13.
ZARZĄDZENIE NR VII/276/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/123/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Gimnazjum nr 2 im. Stanisława
Ligonia w Orzeszu

zarzadzenie_VII_276_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:34:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/275/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/122/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Zespole Szkół im. Poległych na
Pasternioku w Orzeszu

zarzadzenie_VII_275_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:32:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/274/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/121/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu

zarzadzenie_VII_274_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:29:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/273/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/120/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu

zarzadzenie_VII_273_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:28:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/272/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/119/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Przedszkolu nr 3 w Orzeszu

zarzadzenie_VII_272_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:25:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/271/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/118/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu

zarzadzenie_VII_271_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:23:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/270/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/117/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Przedszkolu nr 1 z Oddziałem
Integracyjnym w Orzeszu

zarzadzenie_VII_270_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:19:22 | Data modyfikacji: 2018-04-19 15:20:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/269/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/116/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa
Morcinka w Orzeszu

zarzadzenie_VII_269_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:15:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/268/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/115/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Szkole Podstawowej nr 9 im.
Władysława Broniewskiego w Orzeszu

zarzadzenie_VII_268_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:12:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/267/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/114/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Szkole Podstawowej nr 8 im.
Bolesława Chrobrego w Orzeszu

zarzadzenie_VII_267_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:10:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/266/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/113/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Szkole Podstawowej nr 6 im. Alfreda
Szklarskiego w Orzeszu

zarzadzenie_VII_266_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:58:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/265/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/112/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza
Korczaka w Orzeszu

zarzadzenie_VII_265_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:52:25 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:54:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/264/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/111/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Szkole Podstawowej nr 4 im.
Franciszka Stuska w Orzeszu

zarzadzenie_VII_264_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:39:26 | Data modyfikacji: 2018-04-19 14:41:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/263/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/110/2016 z dnia 1 lipca 2016r.dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Stanisława Moniuszki w Orzeszu

zarzadzenie_VII_263_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-19 14:29:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/262/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w
Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_262_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:32:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/261/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od
towarów i usług Miasta Orzesze oraz jego
jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

zarzadzenie_VII_261_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:29:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/260/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia w Urzędzie Miasta Orzesze i
Jednostkach Organizacyjnych Gminy planu audytu
wewnętrznego na rok 2017

zarzadzenie_VII_260_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:28:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/259/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia współczynnika służącego do
ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu w roku
2017

zarzadzenie_VII_259_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:27:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/258/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
przekazania Kierownikom, Dyrektorom jednostek
budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków bieżących na
2017 rok

zarzadzenie_VII_258_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:25:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/257/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
przekazania uprawnień Kierownikom , Dyrektorom
jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do
zaciągania zobowiązań

zarzadzenie_VII_257_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:24:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/256/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie, planu finansowego
zadań realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej,
oraz planu finansowego dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, które podlegają odprowadzeniu do
budżetu państwa na rok 2017 r

zarzadzenie_VII_256_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:23:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/255/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_255_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:22:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/254/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 r

zarzadzenie_VII_254_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:20:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/253/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_253_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:19:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/252/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2016

zarzadzenie_VII_252_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:18:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/251/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_251_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:17:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/250/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_250_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:16:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/249/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia formularza wniosku o przyznanie
świadczenia "Dofinansowanie żłobkowe"

zarzadzenie_VII_249_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:15:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/248/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VII_248_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:13:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/247/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok, w
sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2016 oraz w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_247_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:12:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/246/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_246_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:11:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/245/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
przesunięcia środków w planie Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zmian w
preliminarzu wydatków z tego Funduszu w 2016 roku

zarzadzenie_VII_245_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:10:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/244/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
IV otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_244_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:09:13.
ZARZĄDZENIE NR VII/243/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 142/09 z
dnia 31 grudnia 2009r dotyczącego wprowadzenia
do stosowania wewnętrznej instrukcji
inwentaryzacyjnej w jednostce Urząd Miejski w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniem nr 88/2011 z
12.09.2011r., 106/2011 z 28.10.2011r., 128/2012
z 19.10.2012r. 170/2013 z 10.12.2013r. ,VII/6/2014
z 11.12.2014r.oraz VII/186/2015 z 1.10.2015r.

zarzadzenie_VII_243_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:05:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/242/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2016 oraz w
sprawie zmiany planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_242_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:04:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/241/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_241_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:03:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/240/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_240_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:02:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/239/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
I, II III otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_239_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:59:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/238/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu
Miejskiego w 2017 roku

zarzadzenie_VII_238_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:58:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/237/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_237_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:56:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/236/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia
szacowania na terenie Gminy Orzesze w przypadkach
określonych w ustawie o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt

zarzadzenie_VII_236_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:54:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/235/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_235_2016.pdf

zarzadzenie_VII_235_2016_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_235_2016_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:48:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/233/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_233_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:47:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/232/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_232_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:44:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/231/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_231_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:42:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/230/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_230_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:15:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/229/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2016

zarzadzenie_VII_229_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:13:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/228/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_228_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:12:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/227/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_227_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:11:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/226/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie IV
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_226_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:09:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/225/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 1817) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_225_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:08:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/224/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok oraz
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_224_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:07:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/223/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_223_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:06:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/222/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_222_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:41:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/221/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_221_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:40:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/220/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_220_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:39:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/219/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
stawek czynszu za najem lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VII_219_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:37:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/218/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 1817) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_218_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:34:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/217/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Zdrowotnej do opiniowania
wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli z Funduszu Zdrowotnego

zarzadzenie_VII_217_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:32:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/216/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach, przedszkolach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Orzesze

zarzadzenie_VII_216_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:31:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/215/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_215_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:30:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/214/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2016

zarzadzenie_VII_214_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:27:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/213/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_213_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:22:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/212/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_212_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:16:34 | Data modyfikacji: 2017-06-01 16:23:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/211/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_211_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:15:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/210/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
planu i organizacji kontroli problemowych
realizacji zadań obronnych na 2017r. w
jednostkach samorządowych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_210_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 16:12:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/209/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

zarzadzenie_VII_209_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 15:57:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/208/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie
uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze
Nr VII/160/2016 z dnia 14 września 2016r. w
sprawie zaciągnięcia w 2016r. długoterminowego
kredytu bankowego na finansowanie planowanego
deficytu

zarzadzenie_VII_208_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 15:54:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/207/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
podjęcia podstrategii wzmocnienia
instytucjonalnego i skuteczności administracji
publicznej na lata 2016-2025

zarzadzenie_VII_207_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 15:52:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/206/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
zmian w preliminarzu dochodów i wydatków
środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok
2016

zarzadzenie_VII_206_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 15:50:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/205/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze

zarzadzenie_VII_205_2016.pdf

zarzadzenie_VII_205_2016_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_205_2016_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:28:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/204/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_204_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:26:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/203/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2016

zarzadzenie_VII_203_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:17:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/202/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_202_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:16:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/201/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_201_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:15:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/200/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
II postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie ”Dostawa fabrycznie
nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Orzeszu-Gardawicach” i nadania
regulaminu Komisji Przetargowej

zarzadzenie_VII_200_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:14:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/199/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie
przygotowania do okresu zimowego oraz
przeprowadzenia Akcji Zima 2016/2017

zarzadzenie_VII_199_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:11:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/198/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie
przedstawienia projektu uchwały budżetowej
Miasta Orzesze na rok 2017

zarzadzenie_VII_198_2016.pdf

zarzadzenie_VII_198_2016_zalacznik.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:09:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/197/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie
przedstawienia projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_197_2016.pdf

zarzadzenie_VII_197_2016_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_197_2016_zal_2.pdf

zarzadzenie_VII_197_2016_zal_3.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 12:44:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/196/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_196_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 12:11:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/195/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_195_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 11:45:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/194/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_194_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 11:42:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/193/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie
upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego
Orzesze do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_193_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 11:41:48.
ZARZĄDZENIE NR VII/192/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie
rzeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 239) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_192_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 11:39:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/191/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie
powołania komisji do oceny prac konkursowych
związanych z tematyką segregacji odpadów
komunalnych przygotowanych w ramach edukacji
ekologicznej

zarzadzenie_VII_191_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 11:38:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/190/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie
Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Orzeszu

zarzadzenie_VII_190_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 11:36:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/189/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_189_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 11:35:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/187/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 października 2016 r. w sprawie
wprowadzenia legitymacji służbowej dla
pracowników Urzędu oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VII_187_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:16:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/186/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_186_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:15:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/185/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2016

zarzadzenie_VII_185_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:13:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/184/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_184_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:12:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/183/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_183_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:11:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/182/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie
powołania komisji do dokonania przeglądu
dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „
zastrzeżone” i „poufne”

zarzadzenie_VII_182_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:10:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/181/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie ”Dostawa fabrycznie
nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Orzeszu-Gardawicach” i nadania
regulaminu Komisji Przetargowej

zarzadzenie_VII_181_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:08:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/180/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze

zarzadzenie_VII_180_2016.pdf

zarzadzenie_VII_180_2016_WPF_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_180_2016_WPF_zal_2_objasnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:06:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/179/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_179_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:04:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/178/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2016

zarzadzenie_VII_178_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:03:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/177/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_177_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:01:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/176/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_176_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 10:00:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/175/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 października 2016 r. w sprawie
zmiany zapisu § 9 pkt. 3 Regulaminu Wynagradzania
Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim
Orzesze na podstawie umowy o pracę wprowadzony
zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr
67/2013 z dnia 31 maja 2013r. ze zmianami

zarzadzenie_VII_175_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 09:57:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/174/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 6 października 2016 r. w sprawie
archiwizacji i przechowywania dokumentacji
realizacji projektu „Akademia Twórczego
Ucznia” umowa nr
WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 finansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
XI " Wzmocnienie potencjału edukacyjnego"
Działanie 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równowagi dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego, ", Poddziałanie 11.1.4 "Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego - konkurs"

zarzadzenie_VII_174_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 09:56:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/173/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 6 października 2016 r. w sprawie
zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej, procedur obiegu dokumentów
księgowych oraz procedur kontroli finansowej
dotyczących realizacji projektu „Akademia
Twórczego Ucznia” umowa nr
WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 finansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
XI " Wzmocnienie potencjału edukacyjnego"
Działanie 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równowagi dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego, ", Poddziałanie 11.1.4 "Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego - konkurs"

zarzadzenie_VII_173_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 09:53:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/172/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 6 października 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/115/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie
powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego

zarzadzenie_VII_172_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 09:49:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/171/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu uczestnictwa w ramach
projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003
„Akademia Twórczego Ucznia”

zarzadzenie_VII_171_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:46:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/170/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu rekrutacji i wyznaczenia
Komisji Rekrutacyjnych w ramach projektu nr
WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 „Akademia
Twórczego Ucznia”

zarzadzenie_VII_170_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:45:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/169/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok i zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2016

zarzadzenie_VII_169_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:43:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/168/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_168_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:41:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/167/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_167_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:39:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/166/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 239) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_166_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:32:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/165/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie
powołania Grupy Sterującej do realizacji
projektu pn. „Akademia Twórczego Ucznia”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
– 2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego

zarzadzenie_VII_165_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:30:04 | Data modyfikacji: 2017-05-05 08:30:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/164/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 września 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_164_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:23:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/163/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 września 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_163_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:21:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/162/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 września 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_162_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:16:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/161/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 września 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia
terminu egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą pracownika w Referacie Świadczeń
Rodzinnych

zarzadzenie_VII_161_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:14:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/160/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie
zaciągnięcia w 2016r. długoterminowego kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu

zarzadzenie_VII_160_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:12:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/159/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 września 2016 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze

zarzadzenie_VII_159_2016.pdf

zarzadzenie_VII_159_2016_WPF zał 1.pdf

zarzadzenie_VII_159_2016_WPF zał 2 objaśnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:09:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/158/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 września 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_158_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:07:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/157/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 września 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2016

zarzadzenie_VII_157_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:06:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/156/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 września 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_156_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:04:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/155/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 września 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_155_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:48:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/154/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie
powołania komisji celem przeprowadzenia
przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej
oraz ich przeklasyfikowania i wybrakowania

zarzadzenie_VII_154_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:16:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/153/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r.
Nr 239 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_153_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 14:05:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/152/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej
z Gminnej Ewidencji Zabytków

zarzadzenie_VII_152_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:06:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/151/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_151_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:03:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/150/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2016

zarzadzenie_VII_150_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:56:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/149/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_149_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:53:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/148/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_148_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:51:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/147/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie
ustalenia terminu składania wniosków o
przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu
podręczników w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”

zarzadzenie_VII_147_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:48:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/146/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_146_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:47:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/145/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_145_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:44:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/144/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_144_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:43:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/143/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie
podziału zadań w nowotworzonym oddziale
przedszkolnym w Przedszkolu nr 6 im. Zdrowe
Jagódki w Orzeszu – Zawiści

zarzadzenie_VII_143_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:35:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/142/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie
powołania Stypendialnej Komisji Rekomendacyjnej

zarzadzenie_VII_142_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:33:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/141/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie
informacji za I półrocze 2016r. o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Orzesze, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji
kultury

zarzadzenie_VII_141_2016.pdf

Załącznik nr 1 spis treści 2016.pdf

Załącznik nr 2 Informacja ogólna 2016.pdf

Załącznik nr 3 dochody 2016.pdf

Załącznik nr 3 dochody tabele.pdf

Załącznik nr 4 wydatki UM 2016.pdf

Załącznik nr 4 wydatki UM 2016 tabele.PDF

Załącznik nr 5 wydatki oświata 2016 tabele.PDF

Załącznik nr 5 oswiata 2016.pdf

Załącznik nr 6 wydatki MOPS 2016 tabele.PDF

Załącznik nr 7 majatkowe 2016.pdf

Załącznik nr 8 ZGKiM 2016.pdf

Załącznik nr 9 zlecone 2016..pdf

Załącznik nr 10 dotacje 2016.pdf

Załącznik nr 11 WPF 2016.pdf

Załącznik nr 12 MOK 2016.pdf

Załącznik nr 13 Biblioteka 2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:20:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/140/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
Zarzadzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/136/2016 z dnia 28.07.2016r. dotyczącego
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_140_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:06:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/139/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_139_2016.pdf

zarzadzenie_VII_139_2016_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_139_2016_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:03:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/138/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_138_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:02:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/137/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_137_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:01:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/136/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_136_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:00:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/135/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 239) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_135_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:59:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/134/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_134_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:58:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/133/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2016

zarzadzenie_VII_133_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:55:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/132/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_132_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:52:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/131/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_131_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:46:57 | Data modyfikacji: 2016-11-10 13:52:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/130/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr VII/3/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie
wyznaczenia redaktora naczelnego Biuletynu
Informacji Publicznej oraz powołania składu
osobowego redakcji BIP w Urzędzie Miejskim
Orzesze

zarzadzenie_VII_130_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:43:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/129/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia
terminu egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą pracownika w Referacie Finansowym
ds. Budżetowych

zarzadzenie_VII_129_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:40:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/128/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_128_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:38:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/127/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_127_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:37:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/109/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_109_2016.pdf

zarzadzenie_VII_109_2016_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_109_2016_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:59:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/108/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_108_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:58:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/107/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_107_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:57:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/106/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_106_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:56:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/105/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie
unieważnienia ogłoszenia III otwartego konkursu
ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku
2016

zarzadzenie_VII_105_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:55:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/104/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

zarzadzenie_VII_104_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:45:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/103/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 im. F. Stuska w Orzeszu –
Jaśkowicach

zarzadzenie_VII_103_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:15:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/102/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 5 w Orzeszu – Zazdrości,
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu –
Zawiści oraz dyrektora Przedszkola nr 3 w Orzeszu
– Zawadzie

zarzadzenie_VII_102_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:14:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/101/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_101_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:12:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/100/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_100_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:11:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/99/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia
naboru na stanowisko : Młodszego Referenta w
Wydziale Komunalnym w pełnym wymiarze czasu pracy

zarzadzenie_VII_99_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:10:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/98/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 239) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_98_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:09:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/97/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości,
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu –
Zawiści oraz dyrektora Przedszkola nr 3 w
Orzeszu - Zawadzie

zarzadzenie_VII_97_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:08:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/96/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy, położonej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_96_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:07:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/95/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2016

zarzadzenie_VII_95_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:06:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/94/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wyznaczenia jednostki organizacyjnej Miasta
Orzesze do przeprowadzenia postępowania i
udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę
w latach 2017 - 2018 energii elektrycznej do
oświetlenia ulic na terenie Miasta Orzesze oraz
do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem
ulicznym”

zarzadzenie_VII_94_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:04:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/93/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie planu i
organizacji kontroli problemowych realizacji
zadań obronnych na 2016r. w jednostkach
samorządowych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_93_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:16:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/92/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_92_2016.pdf

zarzadzenie_VII_92_2016_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_92_2016_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:14:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/91/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_91_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:13:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/90/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_90_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:12:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/89/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_89_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:11:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/88/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie
organizacji i zasad działania systemu wykrywania
i alarmowania na terenie miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_88_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:10:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/87/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3
w Orzeszu – Zawadzie

zarzadzenie_VII_87_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:01:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/86/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 5 w Orzeszu – Zazdrości

zarzadzenie_VII_86_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:59:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/85/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawiści

zarzadzenie_VII_85_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:20:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/84/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do oceny kompozycji
zgłoszonych w Konkursie na Hejnał Miasta
Orzesze

zarzadzenie_VII_84_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:16:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/83/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_83_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:13:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/82/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2016

zarzadzenie_VII_82_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:11:13.
ZARZĄDZENIE NR VII/81/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_81_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:02:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/80/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_80_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:01:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/79/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy, położonej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_79_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:59:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/78/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych o
charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta
Orzesze w przedmiocie zmian Statutu Miastu Orzesze

zarzadzenie_VII_78_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:58:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/77/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_77_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:56:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/76/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2016

zarzadzenie_VII_76_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:55:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/75/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_75_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:54:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/74/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_74_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:34:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/73/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze

zarzadzenie_VII_73_2016.pdf

zarzadzenie_VII_73_2016_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_73_2016_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:08:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/72/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_72_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:05:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/71/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2016

zarzadzenie_VII_71_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:03:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/70/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_70_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 11:01:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/69/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_69_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:59:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/68/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora: - Przedszkola nr 3 im. Tęczowy Promyk
w Orzeszu – Zawadzie, ul. Szkolna 55

zarzadzenie_VII_68_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:58:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/67/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora: - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza
Korczaka w Orzeszu – Zazdrości, ul. Żorska 101

zarzadzenie_VII_67_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:57:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/66/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora: - Szkoły Podstawowej nr 6 im. Alfreda
Szklarskiego w Orzeszu – Zawiści, ul.
Tysiąclecia 3

zarzadzenie_VII_66_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:37:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/65/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 239) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_65_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:33:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/64/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_64_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:27:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/63/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2016

zarzadzenie_VII_63_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:26:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/62/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_62_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:25:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/61/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_61_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:23:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/60/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_60_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:22:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/59/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie
określenia zasad wynagradzania dyrektorów
samorządowych instytucji kultury w Orzeszu

zarzadzenie_VII_59_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:20:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/58/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie
procedury likwidacji jednostki budżetowej -
Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu

zarzadzenie_VII_58_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:17:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/57/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014
r. Nr 1118 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

zarzadzenie_VII_57_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:14:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/56/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany
składu osobowego Komisji konkursowej do
przeprowadzenia naboru na stanowisko :Referent w
Referacie Świadczeń Rodzinnych w pełnym
wymiarze czasu pracy

zarzadzenie_VII_56_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:12:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/55/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie
ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Orzesze

zarzadzenie_VII_55_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 10:11:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/54/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2015 r. – Samorządowej Instytucji Kultury –
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_54_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:50:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/53/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_53_2016.pdf

zarzadzenie_VII_53_2016_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_53_2016_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:48:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/52/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_52_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:45:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/51/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2016

zarzadzenie_VII_51_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:44:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/50/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_50_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:43:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/49/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_49_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:41:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/48/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2015 r.-Samorządowej Instytucji Kultury -
Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

zarzadzenie_VII_48_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:39:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/47/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie
powołania Komisji do spraw brakowania druków
ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji
stanu cywilnego

zarzadzenie_VII_47_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:38:03.
ZARZĄDZENIE NR VII/46/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze,
sprawozdań z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury oraz informacji
o stanie mienia Miasta Orzesza za 2015 rok

zarzadzenie_VII_46_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:35:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/45/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2014r. poz. 1118) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_45_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:32:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/44/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie
przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orzeszu oraz przyjęcia
Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VII_44_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:31:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/43/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie
powołania komisji oraz przyjęcia regulaminu
Konkursu na nazwę ronda w Orzeszu

zarzadzenie_VII_43_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:29:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/42/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie
wprowadzenia procedury windykacji należności z
tytułu podatków stanowiących dochód gminy

zarzadzenie_VII_42_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:14:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/41/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
uzupełnienia składu Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie

zarzadzenie_VII_41_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:07:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/40/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu Konkursu na Hejnał
Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_40_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:03:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/39/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_39_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:01:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/38/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2016

zarzadzenie_VII_38_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:59:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/37/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_37_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:57:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/36/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_36_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:55:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/35/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia
naboru na stanowisko :Referent w Referacie
Świadczeń Rodzinnych w pełnym wymiarze czasu
pracy

zarzadzenie_VII_35_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:53:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/34/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_34_2016.pdf

zarzadzenie_VII_34_2016_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_34_2016_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:28:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/33/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_33_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:25:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/32/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_32_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:22:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/31/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_31_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:17:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/30/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawki czynszu w lokalach
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Orzesze

zarzadzenie_VII_30_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:15:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/29/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
ustalenia opłat za dzienne korzystanie z
urządzeń targowych oraz miesięczne korzystanie
z urządzeń targowych wraz z rezerwacją
stanowisk zadaszonych na targowisku w Orzeszu

zarzadzenie_VII_29_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:14:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/28/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
ustalenia zasad rezerwacji zadaszonych stanowisk
handlowych na targowisku w Orzeszu

zarzadzenie_VII_28_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:13:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/27/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie
powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku członka OSP
Orzesze Damiana Krawczyk

zarzadzenie_VII_27_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:11:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/26/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2014r. poz. 1118) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_26_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-07 14:02:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/25/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z
dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr
46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31
grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r.,
Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012
z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca
2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013
z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia
2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z
6 marca 2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr
102/2014 z 30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z
30.06.2014, Nr VII/29/2014 z 31.12.2014r., Nr
VII/93/2015z 1.06.2015r. oraz Nr VII/185/2015

zarzadzenie_VII_25_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 13:58:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/24/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_24_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 13:56:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/23/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_23_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 13:53:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/22/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie
ustalenia wydatków bieżących na ucznia w
przedszkolach publicznych oraz oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2016 roku

zarzadzenie_VII_22_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 13:43:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/21/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie
ustalenia faktycznych kwot wydatków bieżących
na ucznia w przedszkolach publicznych oraz
oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w
roku 2015

zarzadzenie_VII_21_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 13:38:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/20/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Miasta Orzesze w roku 2016

zarzadzenie_VII_20_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 12:47:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/19/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych o
charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta
Orzesze dotyczących potrzeb i oczekiwań
mieszkańców w sprawie adaptacji, modernizacji i
wyposażenia pomieszczeń filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Orzeszu-Jaśkowicach w
budynku przy ul. Fabrycznej

zarzadzenie_VII_19_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 12:46:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/18/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych o
charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta
Orzesze w przedmiocie zmian Statutu Miastu Orzesze

zarzadzenie_VII_18_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 12:44:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/17/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze

zarzadzenie_VII_17_2016.pdf

zarzadzenie_VII_17_2016_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_17_2016_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 12:30:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/16/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_16_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 12:29:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/15/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2016

zarzadzenie_VII_15_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 12:27:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/14/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok

zarzadzenie_VII_14_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 12:21:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/13/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_13_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 12:15:48 | Data modyfikacji: 2016-11-07 12:16:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/12/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VII_12_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 09:20:03.
ZARZĄDZENIE NR VII/11/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu dochodów i wydatków
środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych na 2016 r

zarzadzenie_VII_11_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 08:54:47 | Data modyfikacji: 2016-11-07 09:20:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/10/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie
ustalenia wielkości środków Funduszu Nagród na
rok 2016

zarzadzenie_VII_10_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 12:36:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/9/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie
powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia
naboru na stanowisko :Referent-Kasjer w Referacie
Finansowy ds Budżetowych w pełnym wymiarze czasu
pracy

zarzadzenie_VII_9_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 12:32:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/8/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie
upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego
Orzesze do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_8_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 12:27:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/7/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie
upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego
Orzesze do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_7_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 12:26:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/6/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014
r. Nr 1118 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

zarzadzenie_VII_6_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 12:20:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/5/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy, położonej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_5_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 12:13:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/4/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie
uchylenia Zarządzenia Nr 158/10 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 28.12.2010r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu przepływu informacji
dodatkowo publikowanych w Biuletynie Informacji
Publicznej

zarzadzenie_VII_4_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 12:10:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/3/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie
wyznaczenia redaktora naczelnego Biuletynu
Informacji Publicznej oraz powołania składu
osobowego redakcji BIP w Urzędzie Miejskim
Orzesze

zarzadzenie_VII_3_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:56:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/2/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie
powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
nowych przyłączy kanalizacyjnych

zarzadzenie_VII_2_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:53:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/1/2016 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie
ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2016

zarzadzenie_VII_1_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:50:04.

Zobacz:
 Rok 2023 .  Rok 2022 .  Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:50:04
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Michał Nowak
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl