orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Żłobki i kluby dziecięce strona główna 
Zgłoszenie wpisu / zmian/ wykreślenia w
rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Zgłoszenie wpisu / zmian/ wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-08 10:03:21 | Data modyfikacji: 2021-11-24 14:57:22.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2017-06-08 10:03:21
Data modyfikacji: 2021-11-24 14:57:22
Opublikowane przez: Marzena Nowak
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl