orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych strona główna 
Wpis do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


 

 

Opublikowane przez: Aleksandra Mazurek | Autor: Zuzanna Lazar | Data wprowadzenia: 2014-02-27 16:38:47 | Data modyfikacji: 2021-11-25 10:44:01.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-27 16:38:47
Data modyfikacji: 2021-11-25 10:44:01
Autor: Zuzanna Lazar
Opublikowane przez: Aleksandra Mazurek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl