orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną strona główna 
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną

Informacje zawarte w tej sprawie zostały przeniesione na platformę e-Usług Publicznych


Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Barbara Pendziałek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:37:09 | Data modyfikacji: 2021-11-30 08:44:02.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:37:09
Data modyfikacji: 2021-11-30 08:44:02
Autor: Barbara Pendziałek
Opublikowane przez: Hanna Kadłubek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl