orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Transport strona główna 

Informacje zawarte w tej sprawie zostały przeniesione na platformę e-Usług Publicznych


1. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


2. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


3. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


4. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


5. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym


6. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym


7. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym


8. Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym


9. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób lub przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Barbara Pendziałek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:11:22 | Data modyfikacji: 2021-11-26 13:48:56.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:11:22
Data modyfikacji: 2021-11-26 13:48:56
Autor: Barbara Pendziałek
Opublikowane przez: Hanna Kadłubek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl