orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Pozostałe sprawy strona główna 

 Interpretacja w zakresie prawa podatkowego


Opłata za posiadanie psa


Stwierdzenie nadpłaty podatku


Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby fizyczne


Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby prawne


Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych


 


Zwrot opłaty skarbowej


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bosek | Data wprowadzenia: 2014-02-21 08:00:58 | Data modyfikacji: 2021-11-05 11:36:34.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-21 08:00:58
Data modyfikacji: 2021-11-05 11:36:34
Opublikowane przez: Katarzyna Bosek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl