orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Zaświadczenia strona główna 

 


 


Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości


Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników


Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika


Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości zbywającego


Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy


Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych


Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego


 


Wydanie pozostałych zaświadczeń w zakresie należności podatkowych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bosek | Data wprowadzenia: 2014-02-21 08:00:07 | Data modyfikacji: 2021-11-05 11:27:36.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-21 08:00:07
Data modyfikacji: 2021-11-05 11:27:36
Opublikowane przez: Katarzyna Bosek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl