orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Podatek od środków transportowych strona główna 

 


 Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych


Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji)


Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych


 


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bosek | Data wprowadzenia: 2014-02-21 07:58:43 | Data modyfikacji: 2021-11-05 11:12:05.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-21 07:58:43
Data modyfikacji: 2021-11-05 11:12:05
Opublikowane przez: Katarzyna Bosek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl