orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Podatki - osoby fizyczne strona główna 

 

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby fizyczne

Korekta informacji o lasach - osoby fizyczne

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby fizyczne

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne

Korekta informacji o gruntach rolnych - osoby fizyczne

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bosek | Data wprowadzenia: 2014-02-21 07:53:45 | Data modyfikacji: 2021-11-05 10:59:19.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-21 07:53:45
Data modyfikacji: 2021-11-05 10:59:19
Opublikowane przez: Katarzyna Bosek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl