orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Zgromadzenia publiczne strona główna 
Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia
publicznego

Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego

 

Opublikowane przez: Krystian Jankiewicz | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:45:45 | Data modyfikacji: 2021-11-30 09:00:21.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:45:45
Data modyfikacji: 2021-11-30 09:00:21
Autor: Violetta Smyczek
Opublikowane przez: Krystian Jankiewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl