orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Działalność gospodarcza strona główna 

Działalność gospodarcza

Informacje zawarte w tej sprawie zostały przeniesione na platformę e-Usług Publicznych1. Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

2. Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3. Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

4. Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,

5. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,

6. Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 11:05:39 | Data modyfikacji: 2021-11-30 11:00:58.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-25 11:05:39
Data modyfikacji: 2021-11-30 11:00:58
Opublikowane przez: Hanna Kadłubek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl