orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych strona główna 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacje zawarte w tej sprawie zostały przeniesione na platformę e-Usług Publicznych

 

1. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę

3. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

4. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

5. Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

6. Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Sylwia Swadźba | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:49:45 | Data modyfikacji: 2021-11-30 10:23:53.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:49:45
Data modyfikacji: 2021-11-30 10:23:53
Autor: Sylwia Swadźba
Opublikowane przez: Hanna Kadłubek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl