orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Wybory strona główna 
Dopisanie do spisu wyborców

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych


Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:22:02 | Data modyfikacji: 2021-11-09 10:18:34.
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w
rejestrze wyborców / spisie wyborców

Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców


Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:25:20 | Data modyfikacji: 2021-11-09 10:20:17.
Udostępnienie rejestru wyborców / spisu
wyborców

Udostępnienie rejestru wyborców


Udostępnienie spisu wyborców

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:26:14 | Data modyfikacji: 2021-11-09 10:21:53.
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w
wyborach

Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej


Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta


Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:27:24 | Data modyfikacji: 2021-11-09 10:37:35.
Wpisanie do rejestru wyborców

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców


Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:28:10 | Data modyfikacji: 2021-11-09 10:28:33.
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:28:52 | Data modyfikacji: 2021-11-09 10:29:41.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:28:52
Data modyfikacji: 2021-11-09 10:29:41
Autor: Violetta Smyczek
Opublikowane przez: Alina Stolarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl