orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Zbiórka publiczna strona główna 
Wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki
publicznej

Wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 

Opublikowane przez: Krystian Jankiewicz | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:41:28 | Data modyfikacji: 2021-11-30 08:55:21.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:41:28
Data modyfikacji: 2021-11-30 08:55:21
Autor: Violetta Smyczek
Opublikowane przez: Krystian Jankiewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl