orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw strona główna 
  1. Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

  2. Rozgraniczenie nieruchomości

  3. Ustalenie numeru porządkowego

  4. Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

 

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Data wprowadzenia: 2014-02-18 10:32:03 | Data modyfikacji: 2021-11-15 13:58:55.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-18 10:32:03
Data modyfikacji: 2021-11-15 13:58:55
Opublikowane przez: Tomasz Szier
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl